2009/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
snumid EL 2009/12
150 miljonit keskkonnahoidlikule energeetikale

Keskkonnainvesteeringute keskus teatas 23. novembril, et Eesti saab lhiajal neli elektri ja soojuse koostootmisjaama.
Need valmivad lhiaastatel Aravetel, Ilmatsalus ning Oisu ja Vinni vallas, sest just nendesse paikadesse plaanitud jaamad said KIK-st positiivse rahastusotsuse. Peale nende nelja rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi taastuvenergeetika meetmest veel 17 projekti, mis on enamjaolt meldud soojustorustiku renoveerimiseks.
Kokku laekus 50 taotlust, millega sooviti ehitada katlamaju mber taastuvatele ktteallikatele, rekonstrueerida kaugkttevrke vi rajada koostootmisjaamu. Taotlustega ksitu kndis 391 miljoni Eesti kroonini, paraku on vooru eelarveks ette nhtud ainult 150 miljonit krooni.
Kuna huvi oli nii suur, teeb KIK peale 21 rahastusotsuse ka krvaltingimusega taotluse rahuldamise otsused. See thendab, et kiki sobivaks tunnistatud ja sisulise hindamise edukalt lbinud taotlusi, mis 150 miljoni kroonise eelarve sisse ei mahtunud, rahastatakse niipea, kui leitakse riigieelarvest raha, mille abil taotlusvooru mahtu suurendada.
Nimekiri toetust saanutest on toodud KIK kodulehel http://www.kik.ee/?op=body&id=195.

KIK

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012