2009/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2009/12
Milleks ja kuidas luuakse Eesti elurikkuse andmebaasi?

Pikka aega vldanud evolutsiooni tulemusena on erilaadsetes keskkonnatingimustes eri kliimavtmetes, eri mandritel ja maastikutpidel, igas elupaigas kujunenud iseloomulikud liikide kooslused, mille seisund kajastab otsesemalt vi kaudsemalt meie elukeskkonna seisundit.

RO konverentsil 1992. aastal Rio de Janeiros avati allkirjastamiseks eluslooduse mitmekesisuse konventsioon, millega Eesti hines 1994. aastal. Konventsioonis thendab eluslooduse mitmekesisus mis tahes pritoluga elusorganismide rohkust, nt. maismaa-, mere- jt. veekossteemides ning neid hlmavates koloogilistes kompleksides; see sisaldab ka liigisisest, liikidevahelist ja kossteemidevahelist mitmekesisust. Selle konventsiooni ja ka mitmete Euroopa ja Eesti igusaktide kontekstis on Eestil kohustus oma elurikkust kaitsta.

2010. aastal thistatakse nii Eesti looduskaitse 100. aastapeva kui ka RO rahvusvahelist elurikkuse aastat, mille avaritusena peeti 24. novembril, Charles Darwini Liikide tekkimise ilmumise 150. aastapeval, Eesti I sstemaatika ja flogeneetika konverents Elurikkuse pritolu ja informaatika.
Konverentsi kigus esitleti ka Eesti elurikkuse andmebaasi tversiooni aadressil http://elurikkus.ut.ee/.
Andmebaasi loomist edendab aastail 20082010 Norra ja Euroopa majanduspiirkonna kaasrahastatud projekt Eesti elurikkuse andmebaas ja Natura 2000 protsessi toetav infovrgustik, milles osalevad Tartu likool, Eesti maalikool, Eesti looduseuurijate selts ning keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskus.
Projekti idee tekkis 2005. aastal keskkonnaministeeriumi korraldatud seminaril Simisalus, kus paljud kolleegid esitlesid oma andmebaase ning kus tunnustati Eesti elurikkuse andmebaasi vajalikkust.
Projektis ttavad sstemaatikud, infospetsialistid ja projektimeeskond, kelle lesanne on tagada andmete sisestus ja kontroll, samuti tutvustada projekti ldsusele. Eestis arvatakse olevat le 24 000 vaatlustes registreeritud liigi, millest andmebaasi on judnud 20 000. Projektis arendatakse jrk-jrgult vlja eri elustikurhmade spetsialistide kontrollitud terviklikud ja korrektsed liiginimekirjad koos viidatud kirjandusega, mida saavad aluseks vtta nii projekti partnerasutused kui ka teised praegused ja tulevased koostpartnerid oma andmestikke korraldades. On alanud avalikkusele meldud kasutajaliidese eElurikkus arendamine ning fotode lisamine andmebaasi, mis vimaldab teaduslikult kontrollitud andmeid kasutada ka loodushariduses.Ivar Puura
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012