2009/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
in memoriam EL 2009/12
Endel Laas

29. august 1915 1. november 2009

Endel Laas sndis Tartus paljulapselise perekonna heksanda lapsena. Majandusliku kitsikuse tttu hakkas ta juba varakult abistama vanemaid nende igapevats. Prast Tartu poeglaste gmnaasiumi lpetamist 1935 tegi ta lbi aastase sjaveteenistuse ja sai lipniku auastme.
1936. aasta sgisel asus Endel Laas ppima Tartu likooli pllumajandusteaduskonna metsaosakonda. ppet vaheaegadel ttas ta abijuna katsetdel likooli ppe- ja katsemetskonnas. 1937. aasta sgisel astus Endel Laas lipilasseltsi Liivika, sealt sai alguse tema suur spordihuvi ja karsked eluviisid, mis saatsid teda kogu elu. 29. mail 1940 kaitses ta diplomit teemal A/S Tartu lauatehas, mille jrel tunnistati ta metsaosakonna lpetanuks cum laude.
Prast likooli lpetamist ttas ta he aasta metsnikuna Narva metskonnas. 1941. aasta juulis mobiliseeriti ta tpataljoni, aastail 19421946 teenis Endel Punaarmees nooremleitnandi auastmes. Prast demobiliseerimist asus ta 1946. aasta novembris assistendina tle TR metsandusteaduskonnas. T krgkooli ppejuna kestis kuni pensionile minekuni 1990. a.
1956. aasta juunis kaitses Laas bioloogiakandidaadi vitekirja teemal Uurimusi lehise seemnete kvaliteedist ja otstarbekast kasutamisest Eesti NSV tingimustes. 1957 anti talle dotsendi, 1976 professori kutse. Veerandsada aastat oli Endel Laas teaduskonna dekaan, peaaegu niisama kaua kateedrijuhataja.
Endel Laas petas lipilastele dendroloogiat, metsaseemneteadust, taimlamajandust, metsakultuure ja metsamelioratsiooni. Tema peamised uurimisteemad olid Eestisse introdutseeritud okaspuude seemnete kvaliteet, istutusmaterjali kasvatamine ning metsakultuuride rajamine. Tema sulest prineb le saja teadustrkise, nende hulgas populaarne krgkoolipik Dendroloogia (1967; 1987) ning monograafia Viirpuud Eestis, nende kasvatamine ja kasutamine (1998).
Endel vttis aktiivselt osa ka seltsitegevusest, olles juba lipilasena akadeemilise metsaseltsi tegevliige, prast seltsi taasasutamist selle esimees ja aastast 1993 auliige. 19551964 titis ta Eesti looduseuurijate seltsi sekretri kohuseid. Tal oli suuri teeneid Metsamaja ehitamisel ja selle juurde dendropargi rajamisel.
Inimesena oli Endel tagasihoidlik, rmiselt tkas ja kohusetundlik. Tema kauaaegset tegevust ppeju ja hiskonnategelasena hinnati vriliselt: ta oli valitud paljude seltside auliikmeks, plvinud Valgethe III klassi teenetemrgi, aastast 2005 kandis ta Tartu linna aukodaniku tiitlit.
Emeriitprofessor Endel Laasi viljakas t kodumaa metsanduse hvanguks on eeskuju vriv meie metsameeste nooremale plvkonnale. Endiste pilaste, kolleegide ja tuttavate mlestusse jb ta kui vljapaistev pedagoog, viljakas teadlane, printsipiaalne ning heatahtlik inimene.
Heino Kasesalu
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012