2009/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
in memoriam EL 2009/12
Indrek Martinson

26. detsember 1937 14. november 2009

Indrek Martinson oli minu jaoks ks kige sravamaid ja vaimukamaid teadlasi, keda mul on olnud vimalus kohata. Tal oli fsikas vaieldamatuid saavutusi: maailmatasemega teadlane aatomspektroskoopia alal, valitud Lundi likooli professoriks (1975) ja Rootsi kuningliku teaduste akadeemia liikmeks (1986), mis andis vimaluse osaleda Nobeli auhindade mramisel. htlasi oli ta Eesti teaduste akadeemia vlisliige fsika alal (1998) ja Leedu teaduste akadeemia vlisliige, kuulus Ameerika fsikahingusse ja Ameerika optikahingusse. Tema sulest on ilmunud sadu teadusartikleid mainekates teadusajakirjades.
Erialane tegevus on kindlasti vrtus omaette. Samas oli ta aga haritlane selle sna kige paremas mttes, laialdased huvid ja suureprane orienteerumine ajaloos, kirjanduses ja muusikas, huumorimeel ja thelepanelikkus tegid temast erakordselt meeldiva vestluskaaslase. Tema tavaliselt mittetriviaalsed seisukohad ning ka selle esitamise elegantne vorm olid haruldaselt nauditavad.
Hoolivus vljendus kahtlemata ka selles, et ta vimaldas alates 1989. aastast nii mnelgi Eesti teadlasel ttada koostlepingu raames Lundi likooli fsikalaborites. Indrek Martinson oli Rootsi Eesti teadusliku seltsi Luna-Rootsi osakonna esimees ning paljude Vlis-Eesti organisatsioonide kauaaegne liige. Eesti saatus ja ka eesti keele tulevik ei jtnud teda kindlasti kskikseks. Lundis korraldas ta teadusliku seltsi kaudu regulaarselt teaduslikke ettekandekoosolekuid, kus ta tihti vttis ka ise suureprases eesti keeles sna ning tema innustusel htlasi paljud Lundis, Gteborgis, Uppsalas ja Stockholmis ning hiljem ka Eestis ttavad teadlased.
Nauditav oli Indrek Martinsoni huvi teaduse ajaloo vastu. Ta avaldas hulganisti artikleid Rootsis ja teisteski riikides elanud eesti soost teadlaste kohta. Neis kirjutistes ilmneb tema svimisvime ja orienteerumine htaegu nii fsikas kui ka ajaloos, keeleteaduses, meditsiinis ja bioloogias. Samas oli temaga korduvalt juttu sellest, kui ettevaatlikult ja trjuvalt suhtuvad niteks ajaloolased sellesse, et fsik avaldab arvamust ajaloo vi meedik fsika kohta.
Eriliselt kitis Indrek Martinsoni Tartu likool, mille olid enne Teist maailmasda ning pgenemist Saksamaale ja sealt Rootsi lpetanud tema mlemad vanemad: ema juura ning isa majanduse alal. Iga aasta detsembri alguses thistatakse ka Lundis Tartu likooli aastapeva varem Indrek Martinsoni korraldatuna.
Koos sai kidud Lundi kalmistul rektor Edgar Kanti haual. Sellel Lundis kigul, emakeelse likooli aastapeval 2002. aasta detsembris on tehtud ka juuresolev foto Indrek Martinsonist.Toomas Tiivel
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012