2009/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
in memoriam EL 2009/12
Jaan-Mati Punning

13. mrts 1940 21. november 2009

Jaan-Mati Punning alustas oma teadlaseteed, ppides TR keemiaosakonnas (19581963). Tsisem teadustegevus sai alguse Tartus zooloogia ja botaanika instituudis, kus ta oli tegev radiossinikumeetodi edasiarendamisel. Geoloogia-mineraloogia teaduste kandidaadit kaitses ta edukalt 1969. aastal. Tema vlja toodud mandrijtumise dnaamika ja Lnemere arengu etapid on phijoontes kasutusel tnini. Ka Eesti vanima asulakoha (Pulli) esmase dateerimise au kuulub Punningule.
Alates 1970. aastast algas t TA geoloogia instituudis, kus ta rajas isotoopgeoloogia laboratooriumi. Uudse meetodina hakati paleokliima rekonstruktsioonides kasutama informatsioonikandjatena stabiilsete hapniku- ja ssinikuisotoopide variatsioone liustikujs ja karbonaatsetes setetes. Ekspeditsioonidelt Teravmgede, Polaar-Uurali, Kamtatka ja Fennoskandia liustikele kogutud materjal vimaldas Jaan-Mati Punningul esitada liustike asnkroonse dnaamika kohta uusi seisukohti. Alles viimastel aastatel on need leidnud rahvusvahelist tunnustust, mis vljendub artiklite tsiteeritavuses. Komplekssed uuringud olid aluseks ka 1982. aastal kaitstud doktoridissertatsioonile, mis ksitleb Phja-Euraasias Hilis-Pleistotseenis aset leidnud keskkonnaprotsesside dnaamikat.
Punningu algatusel 1992. aastal loodud koloogia instituudis said paleogeograafilised ja -koloogilised uuringud metoodiliselt uue aluse: kuidas eristada inimtegevuse tagajrgi keskkonda mjustavatest loodusoludest. Metoodikat rakendati edukalt Kurtna maastikukaitseala kompleksuuringutes, millel rajanesid Kirde-Eesti keskkonnaprobleeme ksitlevad alusuuringud. Selle t eest plvis teadlaste rhm eesotsas Jaan-Mati Punninguga Eesti vabariigi teaduspreemia. Kokku on ta publitseerinud ligi 500 artiklit, neist ligi 300 teadusartiklit.
Tulevikku suunatud tegevus oli geokoloogia ppessteemi vljaarendamine Tallinna likoolis. Alates 1985. aastast oli ta Eesti geograafia seltsi president. Teda on autasustatud mitme medali ja Valgethe IV jrgu ordeniga.
Pannud aluse mitmele olulisele uurimissuunale, mida ndis-Eesti teaduses edukalt arendatakse, on Jaan-Mati Punning oma tegevusega jtnud sgava jlje meie teaduslukku.Tiiu Koff
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012