2010/1   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
veebivalvur EL 2010/1

Selgusid 2009. aasta viimased keskkonnaprogrammi toetuse saajad

Keskkonnainvesteeringute keskuse kodulehelt vrgupaigas http://www.kik.ee/?op=body&id=31 on esitatud tielik nimekiri kigist 2009. aasta viimases voorus rahastatud keskkonnaprojektidest.
KIK-i nukogu otsustas mullusel viimasel koosolekul rahastada 384 keskkonnaprojekti kokku enam kui 290 miljoni krooni eest. le poole sellest summast lheb mitmesuguste veekaitseprojektide rahastamiseks, kus 60 positiivse otsuse saanud projekti kogutoetus on ligi 170 miljonit krooni.
Arvuliselt enim otsustati rahastada keskkonnateadlikkuse projekte, mille maksumus on vrreldes teiste projektidega ldjuhul viksem, kuid sisu niisama thtis. 170 positiivse otsuse saanud haridusteemalisele taotlusele lheb kokku le 17 miljoni krooni.
Keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi 2009. aasta teine voor lppes mullu augustis ning sinna laekus 588 taotlust, mille rahasoov oli le 460 miljoni Eesti krooni. Kokku on keskkonnaprogrammist 2009. aastal rahastatud 668 projekti, millele antava toetuse kogusumma on 520 miljonit Eesti krooni.


ISE aitab leida artikleid

Eesti raamatukoguvrgu konsortsiumi ELNET kodulehelt vrgupaigast http://www.elnet.ee/ise/ leiame Eesti artiklite andmebaasi Index Scriptorum Estoniae ISE, mida koostatakse integreeritud raamatukogussteemis Millennium peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jtkvljaannete phjal. Andmebaas sisaldab kuni 2009. aastani e-kataloogis ESTER leidunud ja kiki ELNET konsortsiumi raamatukogudes alates aastast 2009 sisestatud artikleid, samuti Eestit ksitlevaid artikleid vlismaistest vljaannetest ning eesti autorite seal avaldatud kirjutisi.
Andmebaasi tiendatakse iga pev ja sealt leiab ka viiteid tistekstidele. Andmebaasi koostavad kaksteist Eesti raamatukogu, haldamise ja arendamisega tegeleb ELNET konsortsiumi andmebaasi ISE trhm.


Kakuaasta kajasid

Eesti ornitoloogiahingu kodulahelt saab vrgupaigast http://www.eoy.ee/kodukakk/joonistusvoistlus vaadata mulluse aasta linnu joonistusvistluse, aadressilt http://www.eoy.ee/kodukakk/folkloor/ aga folkloorivistluse parimaid tid.


Tosin Samblaspra

Vrgupaigast http://www.botany.ut.ee/bruoloogia/ leiab broloogide ehk samblateadlaste ajakirja Samblasber 12. numbri.
Ajakiri on ilmunud ks kord aastas alates 1998. aastast.28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012