2011/01   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Vaatlus EL 2011/01
Anna teada linnas nhtud rebasest!

Eestlased on rebastega kokku puutunud juba muistsetest aegadest. Paljud on selle vahva loomaga kigepealt kohtunud muinasjuttude kaudu. Viimasel ajal on aga rebased muinasjutust nii-elda vlja astunud ja tulevad meile ha sagedamini klla isegi linnadesse. Miks nii?
Punarebaste arvukus on nii Eestis kui ka mujal Euroopas tunduvalt suurenenud eduka marutvevastase vaktsineerimise tttu, mida veterinaar- ja toiduamet on meil teinud alates 2005. aasta sgisest. Enne vaktsineerimist oli rebaste arvukus keskkonnaministeeriumi andmetel viimati haripunktis 2003. aastal. Samal aastal oli krgpunktis ka marutaud: veterinaar- ja toiduameti andmetel tuvastati 813 tvejuhtumit, neist 315 korral olid haigestunud rebased.
Vaktsineerimise tttu tuleb praegu marutvejuhte ette vrdlemisi vhe. Viimased kolm marutves rebast registreeriti 2009. aasta suvel Plva- ja Vrumaal, Eesti-Vene maismaapiiri vahetus lheduses. Kui enne vaktsineerimist oli just marutaud peamine rebaste arvukuse piiraja, siis nd ei saa teised tegurid (muud tved, kttimine jne.) sellega enam hakkama ning rebased on ha enam hakanud hivama neile seni mitteomaseid elupaiku.
Rebased linnas ei ole uus nhtus. Suurbritannias on neid asulates registreeritud juba 1930. aastatest, veitsis elab rebaseid enamikus suurlinnades, samuti Oslos, rhusis, Stuttgardis, kui tuua vaid mned nited Euroopast. Kuid prast marutvevastaste vaktsineerimisprojektide algust on niteks veitsis teaduskirjanduse andmeil linnarebaste arvukus suurenenud neli korda. Eestiski on viimaste aastate jooksul ha sagenenud juhud, kus rebast on nhtud linnapargis, koduuel vi koguni majakatusel.
Ajendatuna rebaste jrjest suurenevast tungist linnadesse teeb Tartu likooli zooloogiaosakond uurimust Punarebased Eesti linnades ja nendega seotud vimalike probleemide kaardistamine. See on osa suuremast rebaste uurimisprojektist. Siht on selgitada rebaste linnadesse levimise seadusprasusi, teha kindlaks sellega kaasnevad probleemid ning otsida neile lahendusi. Uurimist kestab aasta ja tulemustest antakse teada ajakirjanduse kaudu.
Kigil, kes on rebaseid oma silmaga linnas ninud, palutakse sellest teada anda, vastates lhiksimustikule veebiaadressil: www.eformular.com/usaarma/linnarebane1.html.Urmas Saarma
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012