2011/03   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
SNUMID EL 2011/03
Riigi teaduspreemiate laureaadid on selgunud

Vabariigi aastapeval, 24. veebruaril anti ktte tnavused riigi teaduspreemiad. Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendust eest mrati preemiad (38 347 eurot) Vladimir Hinjakovile ja lo Lillele.
1938. aastal Rostovi oblastis sndinud Vladimir Hinjakov on fsik, kes uurinud tahkiste optilisi omadusi ja spektrograafiat, kristalli lisanditsentrite teooriat, kuuma luminestsentsi, mittelineaarset optikat, krgtemperatuurilist lijuhtivust ja kvantoptikat. Hinjakov on saanud kaks riigi teaduspreemiat
1931 Prnumaal sndinud keemik lo Lille on pannud aluse prostenooni ja teiste prostaglandiinide alusel valmistatud ravimite katsetootmisele. Tema eestvttel 1970. aastate lpul alustatud prostanoidide biokeemilise ja keemilise snteesi uurimustest on Eestis kujunenud viljakas teadussuund, mida on tnini mrgitud kolme Eesti teaduspreemiaga.
Mlemad mehed on Eesti teaduste akadeemia akadeemikud: Hinjakov 1977., Lille 1983. aastast.
Riiklikud preemiad eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustde eest (19 174 eurot) on saanud Gennadi Vainikko (tppisteadused, uurimustskkel Sdamlikud Volterra integraalvrrandid); Peep Palumaa (keemia ja molekulaarbioloogia, Tsingi ja vase rakulised funktsioonid ning roll Alzheimeri tve patoloogias), Mart Min (tehnikateadused, Signaalid impedants-spektroskoopias: originaalsed meetodid, uudsed rakendused); Eduard Maron (arstiteadus, Paanikahire teket ja kulgu mjutavad neurobioloogilised tegurid); Anne Kahru (geo- ja bioteadused, Snteetiliste nanoosakeste kotoksikoloogia ja toksilisuse mehhanismid); Asko Lhmus (pllumajandusteadused, Metsakasvatuse koloogilise sstvuse edendamine); Tiit Tammaru (sotsiaalteadused, Rahvastikurhmade linnastumine, eeslinnastumine ja vastulinnastumine Eestis) ja Valter Lang (humanitaarteadused, Eesti ja Baltimaade pronksi- ja rauaaeg).
47 934 euro suurune riigi preemia teadusharu paradigmat ja maailmapilti mjutava silmapaistva avastuse eest jeti vlja andmata, kuna vastavaid ettepanekuid ei laekunud.Haridus- ja teadusministeerium / Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012