2011/03   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
veebivalvur EL 2011/03
Kus on karta leujutust

Keskkonnaministeeriumi algatusel on valminud leujutusriskide esialgne hinnang, mis on ldsusele kttesaadav keskkonnaministeeriumi kodulehel aadressil: www.envir.ee/ujutus. Sellel on kaardistatud Eestis asetleidnud leujutused, eristatud neist olulised ning mratud leujutusohuga seotud olulisemad riskipiirkonnad.
leujutuste riskiturbe eesmrk on vhendada leujutuste tenosust ja nende mju. Riskide maandamine peab aga hlmama kaitset leujutuste eest, valmisolekut leujutusteks, leujutuste prognoosimist ja varajase hoiatuse ssteeme.
leujutusriskide esialgse hinnangu tulemusena mrati Eestis kaheksa olulist riskipiirkonda, millest pooli ohustab rannikumere veetaseme tusust phjustatud leujutus.
Avaliku vljapaneku kigus on igahel igus esitada hinnangu kohta kirjalikke ettepanekuid kuni 2. augustini meili teel: tiia.pedusaar@envir.ee. Keskkonnaministeerium vastab ettepanekutele kahe kuu jooksul prast avaliku vljapaneku lppu.28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012