2011/03   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
aasta puu EL 2011/03
Pisike seen jalakate koorermedes

Koos jalaka ja knnapuuga on Eestisse juba ammu tulnud ka mitu vga haruldast kandseent, kes on Eestis oma leviku piiril. ks nendest on jalaka-tubaknahkis (Hymenochaete ulmicola), kelle tillukesed vaevumrgatavad viljakehad kasvavad jalaka ja knnapuu elusa puu koorekorba sgavates lhedes.

Selle puitkvad kbarakesed on mnikord ainult kaks millimeetrit esile ulatuvad ja 3 mm laiused, teised kasvavad kuni poole sentimeetri pikkuseks ja tervelt sentimeetri laiuseks. Nad on vhemrgatava tumepruuni, algul karekarvase lakljega, siis paljad ning veidi heledamalt pruuni tasase allkljega, millel valmivad eosed.

Sellise seene mrkamiseks on vaja head juhust vi tuleb teda hsti tunda ja siis kikjal puu koorermesid hoolikalt uurida. Noorematel, siledama koorega puudel teda ei leidu; ka puudub ta sammaldunud vi pikesepaistele avatud tveosal. Samblike rohkus vlistab jalaka-tubaknahkise elupaiga tiesti, kllap on selles sdi koorepragusid mda alla valguvas vihmavees pisut lahustuvad samblikuained.
Nagu on nha hel lisatud fotodest, vib seen kasvada koos vetikatega ja need vivad isegi elada mitmeaastaste viljakehade lapinnal. Kui olete leidnud esimese viljakeha ja silm sellega harjunud, vite mnikord samal tvel leida veel kmneid vi sadu kbarakesi.

Jalaka-tubaknahkis kirjeldati teadusele uue liigina alles kuus aastat tagasi, nii pole tema leiukohti veel kuigi palju teada [1]. Liiki on seni leitud Taanist, Venemaalt Bakortostanist (Bakiiriast) ja Orenburgi oblastist, Rootsist, ksikleidudena Norrast, Soomest Uusimaalt ja Tehhist.
Eestist on seda seent otsitud kmnetes kohtades, kuid leitud ainult kuues paigas: kolmes Viljandimaa pargis ning Alam-Pedja ja Nigula looduskaitsealal ja Ontika maastikukaitsealal klindialuses salumetsas. Pooltes kohtades kasvab ta jalakal, teisal aga knnapuul. Eesti punanimestikus on ta arvel ohulhedasena.
Jalaka-tubaknahkis kuulub he vga iseraliku koloogilise nii asustajate hulka: parasiit ta pole, kuid kasvab ainult eluspuudel. Vhe on meil neid kandseeni, kes piirduvad toitumisega elusa puu koore vlisest surnud osast korbast, surnud korkkoest. Eestis on neist tuntumad kaks liiki perekonnast Dendrothele [2].

1. Corfixen, Peer; Parmasto, Erast 2005. Hymenochaete ulmicola sp. nov. (Hymenochaetales). Mycotaxon 91: 465469.
2. Parmasto, Erast; Parmasto, Ilmi 2001. Seened, mida seeneteadlased ei mrka. (Kandseente perekond Dendrothele Eestis.) XXIV Eesti looduseuurijate pev. Luna-Eesti loodus. Tartu: 6970.

Erast Parmasto (1928) on mkoloog, Seenevana.Erast Parmasto
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012