2011/03   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL KSIB EL 2011/03
Kui eriline oli mdunud aasta ilm Eestis?

Ilmast rkides on tava kigepealt iseloomustada hutemperatuuri. Soojarekordeid tuleb Eesti meteoroloogiajaamades praegusel kliima soojenemise ajal pris sageli ette. Mullu suvel sndis rekord niteks Narvas, 35,4 C, see oli ka kigi Eesti meteoroloogiajaamade 2010. aasta maksimum.

Mdunud aasta erilisus ilmneb aga kuumalainete vltuses: nii palju palavaid pevi jrgemda pole paljude ilmajaamade mtmiste jrgi seni ette tulnud. EMHIs peetakse ilma ohtlikult kuumaks siis, kui termomeetri nit ulatub +30 C-ni viiel peval jrjestikku. Eesti soojarekordit (35,6 C) hoidev Vru meteoroloogiajaam mtis +30 C ja krgemale ulatunud hutemperatuuri esmalt kuuel peval (11.16. juulil), seejrel aga seitsmel peval (22.28. juulil) jrgemisi. Seni oli Vrus ohtlikult kuum periood registreeritud vaid 2006. aasta 7.13. juulil seitsmel jrjestikusel peval

Klmarekordid on Eestis jnud kaugele ajalukku. Ent kui palju on jrjest olnud vga klmi pevi? Ilma peetakse ohtlikult klmaks, kui hutemperatuur langeb 30 C ja alla selle viiel peval htejrge. Kui palju vib Eestis jrjestikku pakasepevi olla? Kas kliima soojenedes tuleb ldse veel ette 30 kraadi ja madalamate hutemperatuuridega pikemaid perioode?
Seda viks vaadata Eesti klmarekordit (43,5 C) hoidva Jgeva ilmajaama andmete phjal (# 2). Seal langes hutemperatuur 30 C ja alla selle viiel jrjestikusel peval rekordklmal 1939/1940. a. talvel. 1987. aasta jaanuari klmalaine minimaalse hutemperatuuriga 30 C vi alla selle kestis kuus peva. 1978/1979. aasta talve neli peva kestnud pakaseperioodil langes kraadiklaas isegi kaks kmnendikku alla 40 C. Neli peva vldanud 30 C ja madalamate temperatuuridega periood oli ka 1995/1996. aasta talvel. Uuel sajandil mdeti kige pikem 30 C ja kvema pakasega kolmepevane periood alles hiljuti: selle aasta 18.20. veebruaril (miinimum 33 C). Peale selle on olnud vaid kahepevased 30 C ja madalama miinimumtemperatuuriga ajajrgud: 2002/2003. a. talvel, mil hutemperatuur langes 36,7 C-ni ja 2009/2010. a. talvel miinimumiga 32,4 C. Jgeva kes oli ka mulluse talve klmarekord Eestis.
Vastupidi eelmistele palavatele, 2002 ja 2006 puaga silma paistnud suvedele jagus mullu suvel pris palju ka vihma, mnda kanti rohkem ja mnda vhem. Sajuhulkade erinevus oli piirkonniti suur ja nii vajasid hed maakonnad toetust pua, teised leujutuste tttu. Niteks oli juulikuu sademete hulk Jhvis 6 mm, mis on alla 50 aasta miinimumi (10,3 mm 1967). Augustikuu sademed letasid Kihnus, Srves, Ruhnus ja Vrus tunduvalt viimase 50 aasta maksimumi, Ruhnus peaaegu kaks korda (vastavalt 236,1 mm 2010 ja 147,9 mm 2008).
Eriline olukord oli ja on lumega. Selliseid hangesid nagu eelmisel ja tnavusel talvel ei ole Eestis kaua aega nhtud. Detsembris ja jaanuaris mdeti paljudes vaatlusjaamades rekordiline lumikattepaksus. Kige suurem oli see Kuusikul, 77 cm, mis on jaama absoluutne maksimum. Eelmine rekord sndis seal alles mullu veebruaris (73 cm). Ametlik lumikatte rekord kogu Eestis (97 cm Pagaris Ida-Virumaal, prit 1924) on aga veel purustamata.Tiina Tammets, Eesti meteoroloogia ja hdroloogia instituudi (EMHI) ilmavaatluste osakonna peaspetsi
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012