2/2010

Raamatud
Prandkultuuri raamatusari

Piltidel on nelja viimati ilmunud prandkultuuriraamatu esikaaned. Kne all on Valgamaa, Vrumaa, Ida-Virumaa ja Lne-Virumaa. Kik teosed on ilmunud tnavu. Enne seda on alates 2008. aastast ninud trkivalgust veel Jrvamaa, Harjumaa, Lnemaa ja Raplamaa. Kokku on selles sarjas ndseks publitseeritud kaheksa raamatut.
Kik trkised on kljendatud kirjastuses Eesti Loodusfoto, iga raamat hlmab enamasti 150200 leheklge. Suureformaadiliste raamatute lesehitus on sarnane. Rohkete fotode ja skeemide abil antakse valdade kaupa levaade iga maakonna silmapaistvamatest prandkultuuriobjektidest. Igas raamatus on vaatluse all mnikmmend objekti, esitatud on nende kirjeldus, asukohaskeemid, fotosid.
Raamatud ei ammenda kaugeltki kiki objekte, mida Eestis on prandkultuuri inventeerimise kigus seni kirjeldatud. Tieliku levaate sadade lbiuuritud objektide kohta saab internetist: http://xgis. maaamet.ee. RMK algatatud ulatuslikust prandkultuuriobjektide inventeerimise projektist on ajakirjas Eesti Mets korduvalt juttu olnud (viimati Eesti Mets 2009, nr. 2). Prandkultuuriraamatuid ei saa poest osta, neid on jagatud asjaosalistele tasuta ja saab lugeda raamatukogudes. Samuti on igahel vimalik kiki ilmunud raamatuid lugeda internetist RMK kodulehel prandkultuuri tutvustuse juures.Hendrik Relve

Loe kommentaare (1)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: