3/2010

Artiklid
Keskkonnateabe keskuse metsandustegevusest

Alates 2010. aasta aprillikuust ttab keskkonnaministeeriumi haldusalas senise keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse
ning metsakaitse- ja metsauuenduskeskuse alusel loodud uus asutus keskkonnateabe keskus.

Keskuse osakonnad asuvad Tallinnas ja Tartus Keskuse koosseisus jtkab oma tegevust ka valdav osa endise metsakaitse- ja metsauuenduskeskuse osakondi ning ttajaid. Keskuse philine tegevusvaldkond on koguda usaldusvrseid andmeid Eesti keskkonnaseisundi ja seda mjutavate tegurite, sealhulgas metsade ning metsanduse kohta, analsida ja avalikustada neid ja pidada asjaomaseid andmekogusid. Samuti on keskusel hulk aruande- ja raporteerimiskohustusi, nii riigi sees kui ka paljudele rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Kuna senine tegevus on mber kujundatud
ja seni Tallinnas paiknenud osakondade
aadressid muutunud, on hdavajalik
teavitada ka ldsust ning ajakirja
Eesti Mets lugejaid uue keskuse asukohast,
tegevusest, teenustest ning metsanduse
tulevikukavadest. Keskkonnateabe
keskus hlmab 15 osakonda. Keskuses
ttab phikohaga kokku peaaegu 130
ttajat, peale selle projektiphised ja
ajutised ttajad.
Keskuse postiaadressid:
Tallinn, Mustame tee 33; senine ITK
peahoone, kus ttavad keskkonnaregistri,
looduskaitse, riikliku metsainventeerimise,
seire-, teabe-, vee-,
jtme- ja vlishu osakond ning osa
metsaregistri ja metsakorralduse osakonna
ttajaid;
Tartu, Rmu tee 2; senine MMK
hoone. Seal tegutsevad metsakaitse,
metsandusstatistika ja ulukiseire osakond
ning osa metsaregistri osakonnast
(serverid ja osa ttajaid).
Osa metsakorralduse spetsialiste ning
metsapatolooge ttab maakondades.
Peamiselt tugiteenuseid pakkuvad infossteemide
ning haldusosakonna ttajad
on ametis nii Tallinnas kui ka
Tartus.
Osa endise metsakaitse- ja metsauuenduskeskuse
kohustusi on jetud keskkon-Kalle Karoles, keskkonnateabe keskuse peadirektor

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: