3/2010

Raamatud
Eesti metsandus 2009

Interaktiivne CD Eesti metsandus 2009 annab phjaliku levaate meie metsadest ning sstvast arengust metsanduses, sisaldades teavet Eesti metsavarude, metsapoliitika ning igusaktide, era- ja riigimetsade majandamise, eluslooduse mitmekesisuse ning kaitse kohta. Eraldi peatkid on metsatstusest ja puidukaubandusest, aga ka jahindusest, metsateadusest ja -haridusest. Eesti metsandus 2009 on sobiv infoallikas kigile metsandushuvilistele ega eelda varasemaid teadmisi valdkonnast. Lihtsalt snastatud tekst on illustreeritud rikkalike jooniste, fotode ja kaartidega. Peatkkide autorid on oma valdkonna tunnustatud eksperdid. Eestikeelse plaadi eelkija oli sama sisuga ingliskeelne Estonian Forestry 2009, mis anti vlja 2009. aasta oktoobris Argentina pealinnas Buenos Aireses peetud XIII maailma metsanduskongressi tarbeks, et tutvustada Eesti metsi ja metsasektorit. Mlemad plaadid on koostanud endine metsakaitse- ja metsauuenduskeskus. Koostamist ja vljaandmist on toetanud keskkonnainvesteeringute keskus. Eesti- ja ingliskeelset plaati on vimalik tellida keskkonnateabe keskusest (mati.valgepea@metsad.ee vi helene.luuk@keskkonnainfo. ee), vljaandeid saab alla laadida keskkonnateabe keskuse kodulehelt www.keskkonnainfo.ee.Keskkonnateabe keskus

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: