1/2011

Siit metsast
Metsa-aasta puhul arutleti marlauas Eesti metsade le

Metsanduse huvirhmad kogunesid 1. mrtsil marlauda, et pidada aru Eesti metsade majandamise ja hoiu le ning otsida tasakaalu metsa eri vrtuste vahel. marlaual osales esindajaid 22 organisatsioonist: keskkonnaamet, keskkonnaministeerium, keskkonnateabe keskus, Eesti erametsaliit, RMK, Tallinna likool, Eesti maalikool, riigikontroll, Eesti metsa- ja puidutstuse liit, hendus Pstkem Eesti Metsad, MT Roheline Kogukond, hendus Eesti Metsade Eest ja Eesti metsaselts.
Osalenud organisatsioonide esindajad esitasid oma seisukohad uue metsanduse arengukava kohta. Teatavasti kinnitas riigikogu 15. veebruaril 49 vastu- ja 6 poolthlega metsanduse arengukava aastani 2020. Oponendid, riigikontrolli ttajad ja osa erakonna Eestimaa Rohelised liikmeid, teatasid aga riigikogu istungil, et ei pea kavas sisalduvaid arve usaldusvrseiks.
marlaual otsustati lhtuda hisest seisukohast, et metsal on mitmeklgsed vrtused: majanduslikud, koloogilised, sotsiaalsed ja kultuurilised. Metsateadlaste, keskkonnaministeeriumi, RMK ja metsatstuse esindajate arvates on neid erisuguseid vrtusi suudetud sna hsti silmas pidada ja ka uus metsanduse arengukava on nnestunud. Riigikontrolli ja roheliste organisatsioonide hinnangul on metsa koloogilisi ja kultuurilisi vrtusi alahinnatud ning metsanduse arengukavas pakutud suurenevad raiemahud pole piisavalt phjendatud. Arutelu ajendas laiema mttevahetuse ning ti esile selle slmksimused. Leiti, et selliseid marlauanupidamisi viks tnavu veel korraldada.Eesti Mets

Loe kommentaare (1)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: