2006/2   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2006/2
Millised on Eestimaa looduse fondi (ELF) tulevikuplaanid?

Kui ELFi asutaja ja juhataja Rein Kuresoo nentis 1991. aastal, et suure saastekoormuse krval on meie ebaefektiivne majandus jtnud ulatuslikke loodusmaastikke, mis praeguse Euroopa intensiivse maakasutuse foonil on sageli ainulaadsed, siis praegu ttab fond selle heaks, et Eesti intensiivistuvas maakasutuses hoida veel silinud plismaastikke, neile omaseid asukaid ja jtkusuutlikku kasutusviisi.

Thelepanu keskmes on Natura 2000 alad, nende taastamine ja hoid; samuti Eesti metsad: siht on kaardistada vrtuslikud metsad, teavitada ldsust metsas toimuvast ja kavandada sstvat majandamist. htlasi on luubi all soode taastamine ja kaitsemeetmed ning merealade kaitse, eesktt valmisolek trjuda merereostust. Thtis valdkond on pllumajanduse ja looduskaitse eesmrkide hildamine. Oluline on hoida avalikkust kursis looduses toimuvaga, anda loodusharidust ja rakendada sihikindlalt keskkonnaigust.

1991. aastal lisas Kuresoo: .. igasugune vlisabi on meie praeguses olukorras mistetav, ometi peame vimalikult kiiresti judma selleni, et suudaksime oma looduskaitsemured ise lahendada. Niikaugel Eesti veel pole, et suudaks kohapealsete vahenditega oma muredest jagu saada ilmekas ja kurb nide on naftareostus Lnemaal.

Samas on Eesti judnud uude poliitilisse ruumi, Euroopa Liitu, hes tema murede ja proovikividega. Sestap ttab ka ELF hes Maailma Looduse Fondi (WWF) ja Maailma Looduskaitseorganisatsiooniga, IUCNiga le-euroopalisel tasandil. Nii Euroopa Liidus kui ka Eestis on oluline jlgida, kuidas kasutatakse toetusraha: loodusvrtused peaksid silima, inimeste tervis ei tohi sattuda ohtu ja tuleks tagada juurdeps teabele ning osalus otsuste tegemisel.

Vrtuslik on koost Eesti keskkonnakaitseorganisatsioonidega, kes on kmnekesi koondunud Eesti keskkonnahenduste koja katuse alla; teiste kodanikehendustega, nagu Avatud Eesti Fond ja Eesti mittetulundus- ja sihtasutuste liit, kes nevad vaeva, et muuta Eesti keskkonnahoid ja hiskond avatumaks, ning risektoriga (nt. AS Triip).

Suur vrtus ELFi ja Eesti looduse jaoks on kigi toetajate, vabatahtlike ja koostpartnerite panus, eriti oluline on see niteks praeguse naftareostuse trjumisel.Jri-Ott Salm, ELFi tegevjuht.
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012