2006/2   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2006/2
Lahkus teenekas linnu-uurija

Ilse Rootsme

19. juuni 19254. jaanuar 2006

Toonela luiged on viinud teispoolsusesse teeneka arsti ja linnu-uurija, Eesti looduseuurijate seltsi ja Eesti ornitoloogiahingu auliikme.

Ilse Rootsme sndis Tapal telefonimontri Eduard Lutsu ttrena. Isa polnud mitte ksnes osav tehnikamees, vaid ka loodushuviline: endameisterdatud jalgratastel tehti pereretki, kus kogetu saigi ttre hilisema huviala alusmriks. 1944. aastal lpetas neiu Tapa keskkooli ja astus Tartu likooli arstiteaduskonda. pinguid tkeldasid haigused, nii et arstidiplomi plvis ta 1953. aastal.

1950. aastal sidus Ilse oma elu Lemming Rootsmega. Prast likooli Mustvees arstina ttades jtkati koos loodus-, eelkige linnuvaatlusi, milleks Tartu-pevil oli teadmisi jaganud Eesti loodusteaduse nestor prof. Johannes Piiper. Prof. Eerik Kumari juhendusel tehti Peipsi res kolmel sgisel lbirndavate lindude loendusi, mille tulemused ilmusid trkis ainult Lemmingu nime all ilmselt Ilse rmise tagasihoidlikkuse tttu.

1958. aastal naasti Tartusse, perre tuli poeg Andrus. Ilse asus tle terapeudina Tartu raudtee-polikliinikus, 1968. aastal aga vttis enda peale Kiidjrve tuberkuloosisanatooriumi juhtimise, 14 aastaks. Sealgi tegi ta linnuvaatlusi, mis pdisid Eestile uue haudelinnuliigi sinisaba avastamise ja testamisega 1970. aastail.

histel puhkusematkadel uurisid Ilse ja Lemming Rootsme linde Hiiumaal, Vooremaal, Puhtus jm. Samal ajal tehti koos kaks hiigeltd: veti kokku ornitoloogiasektsiooni kaastliste 30 aasta jooksul kogutud rndefenoloogilised andmed ja koostati Eesti ornitoloogiakirjanduse loetelu 16651975 (3379 bibliokirjet). Eesti linnuatlasele laekusid Ilselt ja Lemmingult andmed l 29 ruudu kohta.

Prast arstitst taandumist ttas Ilse veel kuni 1991. aastani looduseuurijate seltsi vanembibliograafina. Tema enda teaduskirjutiste arv kndis veerandsajani, neist 16 ksitlesid linde. 1995. aastal autasustati Ilset ja Lemmingut Eerik Kumari looduskaitsepreemiaga.

6. jaanuaril sngitati Ilse Rootsme prm Raadil Maarja kalmistu mulda oma kaheksa aasta eest lahkunud abikaasa krvale.Olav Renno
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012