2007/6   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2007/6
Milles seisneb nuniku t Brsselis?

Ttan aasta lpuni Brsselis Euroopa parlamendis meie sotsiaaldemokraadist saadiku Andres Tarandi keskkonnanunikuna. Otsisin mneks ajaks vaheldust ning europarlament oma multikultuursuse ja leeuroopalise haardega tundus pnev tkeskkond. Tavaliselt on saadikutel kohapeal kaks tiskohaga abilist: nii juab rohkem teha ja hiiglasliku ssteemi (peaaegu 800 saadikut ja le 5000 ametniku) tegemistest mingigi levaate saada.

Kliimateadlasena keskendub Tarand ise peamiselt oma phikomisjoni tstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni tegevusele, mina hoian silma peal eesktt keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni tl; Tarand on seal asendusliige. Minu t seisneb peamiselt parlamenti tulevate eri keskkonnavaldkonna direktiivide ja mruste eelnude analsimises ja parandusettepanekute koostamises. Sisuliselt on see sama t, mida Eesti Rohelises Liikumises ja Eesti keskkonnahenduste kojas aastaid teinud olen. Siin on lisandunud ka poliitiline dimensioon ja see on pnev.

Erakonnad kannavad siin erinevalt Eestist vga selgelt eristuvaid maailmavaateid ning see vljendub loomulikult ka keskkonnakomisjonis. nneks pole siin koalitsiooni ning opositsiooni ja teerullimeetodi asemel viljeletakse kompromisside kunsti. Et Tarandi snastusettepanekule edu tagada, tuleb saada toetus ka paljudelt teistelt fraktsioonidelt (sotsialistidel on umbes 25% kohtadest) ja seetttu on palju kulissidetagust suhtlust.

Aitan vajaduse korral Tarandil knesid ja artikleid ette valmistada, olulistes ksimustes taustainfot koondada: t nagu nunikul ikka. Teemasid on seinast seina: kalavarude majandamine, bioloogilise mitmekesisuse kaitse, kliimamuutustega vitlemine, tuumaenergia roll Euroopas. Iga pev leiab korraga aset hulk koosolekuid ja seminare; olulistes valdkondades info kogumine ja vahendamine vtabki suure osa ajast.Peep Mardiste, Euroopa parlamendi saadiku nunik
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012