2012/05   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Raamatud EL 2012/05
Uusi raamatuid

Aruanne veekeskkonnale ohtlike ainete seluuringu tulemustest Eestis

Koostanud Ott Roots ja Heli Nmmsalu, toimetanud Matti Viisimaa. Tallinn, 2011.

Aruanne on koostatud projekti Balti riikide tegevused ohtlike ainete reostuse vhendamisel Lnemeres tulemuste phjal. Kolm aastat kestnud projektiga alustati 2009. aastal, osales 19 partnerit kolmest Balti riigist. Juhtpartner oli MT Balti Keskkonnafoorum Eesti. Meie uurimisasutustest vttis projektist osa Eesti keskkonnauuringute keskus.
Knealuse BaltActHazi projekti eesmrk on vhendada ohtlikke aineid Lnemeres ning nuetekohaselt rakendada vastavaid igusakte Eestis, Ltis ja Leedus. Uuriti pinnaveekogude ja rannikualade pinnavee proove ning setete ja reoveepuhastite vljalaskude heitvee ja reoveesette proove. Ohtlike ainete sisaldus mrati kokku 33 proovivtukohas: kaheksa reoveepuhastit, ksteist jge, Peipsi jrv, kaks rannikuala ja intensiivse pllumajandustegevusega piirkonnad.
Mrati jrgmisi ohtlikke aineid ja nende ainete rhmi: raskmetallid, fenoolid, alklfenoolid ja nende etokslaadid, polaromaatsed ssivesinikud, lenduvad orgaanilised hendid, tinaorgaanilised hendid, ftalaadid, polbroomitud difenlid, difenleetrid ja polbroomitud orgaanilised hendid, naatriumtripolfosfaat, lhi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinid, perfluorohendid, tsaniidid ja pestitsiidid.
Kuna kiki nimetatud ohtlikke aineid polnud Eestis vimalik mrata, telliti analse vlisriikide laboritest. Ohtlike ainete seire raames kogutud andmestiku alusel kavandatakse keskkonnameetmeid ja viiakse neid ellu ning korrigeeritakse, kui vaja.
Teost saab nha Eesti keskkonnauuringute keskuse kodulehel www.klab.ee/firma/eesti-keskkonnauuringute-instituut/ ning ka Eesti suuremates raamatukogudes.

Eesti Maalikooli loodusteaduste kooli pilaste tid
Toimetanud Eha Jrv ja Juhani Pttsepp. Eesti Maalikool, 2012. 142 lk.

Maalikooli loodusteaduste kool pakub gmnaasiumipilastele vimalust ppida loodust thelepanelikumalt vaatlema ja thelepanekuid tegema ning neid snaliselt vormistama. Kooli ppet vorm on eelkige uespe, loengud ja praktikumid. pilased lahendavad kodulesandeid, aastatega on suurenenud praktiliste td osakaal.
Kogumikus on esitatud valik loodusteaduste kooli pilaste uurimistdest aastatest 20072012, veidi toimetatud kujul. Kik valitud td on ppejududelt plvinud suureprase hinde. Uurimusi illustreerivad pilaste endi fotod, skeemid ja tabelid. Pris arvukalt on huvitavaid omakelisi joonistusi.
Kogumikus on kahe je, kaheksa jrve ja kmne oma loodusraja kirjeldused, uurimused koduloomadest, taeva- ja linnuvaatlusest, mra ja energia mtmistest. Enamik kirjeldusi on isikuprased, eriti kodumbruse kirjeldused. Muu hulgas saame teada huvitavaid koduloolisi fakte, millest nii mnigi ilmub kirjasnas arvatavasti esimest korda.

101 Eesti looma
Peeter Ernits. Toimetanud Anu Nulik, kujundanud Mari Kaljuste. Varrak, 2012. 223 lk.

Sari 101 Eesti .... on tnuvrt algatus. hiskonnateadlaste hinnagul teevad usalduslikku koostd kige paremini kuni sajaliikmelised kogukonnad. Phjus on lihtne: suuremat hulka kaaslasi on inimesel raske hsti tunda ja meeles pidada. Nii on ka sada loomaliiki just paras hulk, kellega iga inimene viks tutvuda natuke phjalikumalt kui tegelasena muinasjuturaamatust ja kelle ilmapilti viks aimata ka tema enda silmade lbi. Oma loomakogukonna peab muidugi igaks ise komplekteerima valikut selleks pakub isegi meie phjamaine minimalistlik loodus rohkem kui kll. Ka raamatu 101 Eesti looma autor Peeter Ernits on tunnistanud, et selale jjaid vaagida oli vga raske, sest armastusvrseid olevusi kohtab igal sammul ja iga pev toob uue lemmiku. Tulemusega vivad karvased-sulelised-tundlalised-uimekandjad vist siiski rahule jda: pilt on saanud seinast seina, raamatu kaante vahel elavad oma pnevat elu nii koibik kui ka hallhljes, nii kilu, risuvana kui ka sametlest. Kuiva teadusteksti ei leia siit kbetki, pigem on lugedes tunne, et vanaisa on sind soojal suvehtul plvele vtnud ja pajatab oma lihtsaid elutarkusi. Thus tkk lugemist nii esmauudistajatele kui ka neile, kel Eesti elusloodus ja Loomade elu juba kapsaks lapatud.

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012