2012/05   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Snumid EL 2012/05

Peipsi jrve seisund on halvenenud
23. aprillil kaitses Ktlin Blank Eesti maalikooli (EM) pllumajandus- ja keskkonnainstituudis vitekirja Fto- ja zooplanktoni dnaamika ja nende omavahelised suhted kui Peipsi jrve seisundi indikaatorid filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hdrobioloogia erialal.
Peipsi jrve seisund vajab kiiret parandamist, kuid selle teeb keeruliseks jrve paiknemine kahe riigi territooriumil.
 • Loe lähemalt...

 • Euroopa Kohus jttis Eestile soodsa kasvuhoonegaaside otsuse jusse
  29. mrtsil kuulutas Euroopa Kohus oma otsuse nn.
 • Loe lähemalt...

 • Keskkonnaamet rajab Rpinasse jtmeklassi
  Keskkonnaamet rajab Rpinasse jtmeklassi, mis vimaldab petada tnapevase jtmekitluse phitdesid. Plvamaa keskkonnamajas saab tulevikus tervikliku levaate jtmekitluse phiprotsessidest: jtmete tekkest ja sortimisest, kogumisest ja veost, materjalikasutusest, biokitlusest, pletamisest ja ladestamisest.
  Ajakohases ppeklassis toetavad praktilist ppetd videoklipid, ktt on vimalik harjutada nii prgi sortimise mngudes kui ka arvutiprogrammi abil kompostimist matkides.
 • Loe lähemalt...

 • Aasta lindude margiseeria sai jlle jrje
  Eesti Post andis 19. aprillil kibele 45-sendise margi hega tnavustest aasta lindudest: viketlliga.
 • Loe lähemalt...

 • Euroopa kodanikud: veeprobleemid nuavad lahendust
  Euroopa Komisjoni teatel leiab Eurobaromeetri uuringu jrgi peaaegu kolmveerand Euroopa kodanikest, et EL peaks leidma lisameetmeid, lahendamaks veeprobleeme Euroopas.
  Uuring korraldati kigis EL liikmesriikides. 68% vastanuist leidis, et veeprobleemid on tsised: nii vee kvaliteet kui ka kttesaadavus.
 • Loe lähemalt...

 • Konnad on teravdatud thelepanu all ka mujal maailmas
  Kui Eestis algatas Eestimaa looduse fond konnatalgud, kus vapralt osales hulk vabatahtlikke, kes pstsid autorataste alt tuhandeid kahepaikseid, siis rahvusvahelises mastaabis oli 28. aprillil IV konnapstepev (Save the Frogs Day), mida korraldab USA kahepaiksete kaitse organisatsioon Save the Frogs!.
  Korraldajate kinnitusel oli see kigi aegade suurim kahepaiksete tundmappimisele ja kaitsele phendatud ritus planeedi ajaloos.
 • Loe lähemalt...

 • Pool maailma loodusele thtsaimatest aladest on praegu kaitseta
  Maailma riikide valitsused on kohustunud suurendama 2020. aastaks kaitsealust pinda, et pidurdada elurikkuse hvingut.
 • Loe lähemalt...

 • Ameeriklased pavad suurendada tootjate vastutust
  Kolm USA tootehoolde organisatsiooni, Product Stewardship Institute (PPI; tootehoolde instituut), Product Policy Institute (tootepoliitika instituut) ja California Product Stewardship Council (California tootehoolde nukogu) leppisid hiljuti kokku philistes tootehoolde reeglites.
  See on jrjekordne mrk USA-s ha svenevast soovist panna vastutus kasutusest krvale jvate toodete ja pakendite eest maksumaksjate asemel nende lule, kes on kaupu kavandanud, tootnud ja mnud. Viimase aastakmne jooksul on vastu vetud kmneid mrusi ja osariikide seadusi, mille siht on vhendada toodete keskkonnamju kogu kitustskli vltel.
  Muu hulgas koosklastasid knealused organisatsioonid terminite product stewardship (tootehoole) ja extended producer responsibility (laiendatud tootjavastutus) thenduse ja viisid selle vastavusse rahvusvaheliselt omaks vetud sisuga, peegeldades siiski ka neid edusamme, mida tootehoolde liikumine on hendriikides viimase kmne aastaga saavutanud.
 • Loe lähemalt...

 • Ungarlased asusid vitlusse linnuvastaste kuritegudega
  Ungari linnukaitseorganisatioon MME alustas koos kaheksa koostpartneriga LIFE+ projekti, mis keskendub linnuroimadele Ungaris; esmajoones ptakse aidata ohustatud kpakotkast.
  Enamasti kuuleme lindude suhtes sooritatud pahategudest Vahemere maades, kus neid kll lastakse, mrgitatakse ja ptakse, kll makse-ostetakse. Paraku on aga ka Ungaris viimase 13 aasta jooksul teada le tuhande juhtumi, kui kaitsealuseid linde, sealhulgas merikotkaid, stepipistrikke ja hiireviusid on mrgitatud.
 • Loe lähemalt...

 • Euroopa Liit toetab rohelisema laevaktuse algatust
  Euroopa Liit rahastab peaaegu 2,5 miljoni euroga uuringut, millega tehakse eeltd, et ttada lpuks vlja veeldatud maagaasi tankimise taristu Lnemere piirkonnas. Uuring hlmab Taani, Lti, Rootsi, Soome, Eesti ja Poola sadamaid.
  leeuroopalise transpordivrgu TEN-T loomise raames 2011.
 • Loe lähemalt...

 • Euroopa e-rmps ohustab Aafrikat
  veitsi materjaliteaduse ja tehnoloogia fderaallaboratoorium EMPA on koosts kohalike ekspertidega lpetanud ulatusliku uuringu kasutatud elektroonika- ja elektriseadmete sisseveo kohta viide Lne-Aafrika riiki: Benini, Cte dIvoirei, Ghanasse, Libeeriasse ja Nigeeriasse. Uuringu siht on aidata RO keskkonnaprogrammil UNEP vlja ttada nende riikide e-jtmete strateegia.
  Krgtehnoloogilisi seadmeid on Aafrikas muu maailmaga vrreldes palju vhem, aga nende kasutus kasvab kiiresti.
 • Loe lähemalt...

 • Keskkonnahariduskeskuse meeleolukas snnipevandal
  Tartu keskkonnahariduse keskus (TKKHK) thistas 8. aprillil kmnendat snnipeva ja kutsus sel puhul rohkesti klalisi: 6.12.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012