2012/8   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2012/8
Kuidas edeneb tnavu poollooduslike koosluste taastamine?

Eestis on tuhandeid hektareid vsastunud vi roostunud poollooduslikke kooslusi, mida ei ole enam vimalik kasutada traditsioonilisel viisil ehk karja- vi heinamaana. Kui neid alasid ei kasutata ja nad kasvavad kinni, kaob ka neile omane liigirikkus.
Selleks et ala uuesti kasutusele vtta, on vaja sealt enne eemaldada vsa vi roostik ja mnedel juhtudel ka niteks mttad. Et taastada poollooduslikke kooslusi ning rajada karjatarad, maksab keskkonnaamet igal aastal loodushoiutoetust. Ala taastamine kestab aasta kuni kolm aastat ning phitegevus on eemaldada vsa ja roog, purustada mttad ning karjatatavate alade puhul rajada karjaaiad.
Toetust on makstud juba alates 2004. aastast ja seda saavad taotleda kik, kelle kasutuses on maa, millel asub registrisse kantud taastamist vajav poollooduslik kooslus. Toetuse mrad erinevad selle jrgi, milliseid tid tuleb alal teha. Mida tihedam on vsa, seda krgem on ka toetuse mr.
Taotleja peab tid tehes arvestama poolloodusliku koosluse eripra: alale ei tohi rajada kuivendusssteeme, kasutada pestitsiide vi vetisi ega kahjustada koosluse pinnast. Samuti tuleb kinni pidada kehtestatud ajapiirangutest, et mitte hirida alal pesitsevaid vi kasvavaid liike.
Taastatud ala hooldus jtkub PRIA makstava poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse abil. Hooldatavate alade pindala on igal aastal judsalt kasvanud ning 2012. aastal on keskkonnaamet kinnitanud hooldustoetuse taotlusi 26 000 hektari kohta.
Tnavu taastatakse poollooduslikke kooslusi kokku 2220 hektaril ning taastatavatele aladele rajatakse ligikaudu 67 000 meetrit karjaaedu. Suurem osa toetuse taotlusi on laekunud Hiiu-, Lne- ja Saaremaa kohta, aga need ongi piirkonnad, kus asub kige rohkem poollooduslikke kooslusi.
Vsa raiutakse ligikaudu 760 hektarilt, mttaid purustatakse ligikaudu 350 hektari suurusel alal, puisniite kujundatakse 30 hektaril, rannaniidul trjutakse roogu 980 hektaril ning vljaspool Natura vrgustikku hooldatakse poollooduslikke kooslusi ligikaudu sajal hektaril. Poollooduslike koosluste taastamist rahastab keskkonnainvesteeringute keskus. Kindlasti makstakse loodushoiutoetusi ka edaspidi.Annely Reinloo, keskkonnaameti peaspetsialist
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012