2012/8   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2012/8
Ivar Puura

23. aprill 1961 20. juuli 2012

Kogu ppimine, mida teeme avastuslikult, lbi uurimise ja kriitilise mtlemise rakendamise ning kik see, mida ise kogeme ega hangi valmiskujul poodidest, on meie poolt kodustatud, meil on sellega side. See on loodusretkede, ues ppimise, kooliaedade ja potipllunduse sisemine vrtus, mida ei saa rahas mta. Me vime kodustada ka spru vaid nende kogemuste lbi kasvame me ise [Loodusteadus ja tundmatu kodustamine, 2011].
Suured ja vikesed ksimused kerkivad meie ette ka isiklikus plaanis, lbi igapevaste valikute, mida me teeme. Iga thtede poole turnija, kellel on tuttavad likooli vlud ja valud, viks end kujutleda nii eluaegse ppija kui petaja rollis. Kui mitte formaalselt petaja vi ppeju ametis, siis kas vi riskides olla nohikuks kutsutud oma sprade, sugulaste ja tuttavate harijana, omal kavalal moel [Suured ja vikesed ksimused teel thtede poole, 2006].
Kuigi diplomi poolest oli Ivar Puura geoloogiainsener (Tartu likool, 1983) ja Uppsala likoolist saadud doktorikraadi (1996) jrgi paleontoloog, oli ta hingelt klassikaline loodusteadlane, kelle suurima rmu allikas oli maailma htseks tervikuks siduvate loogiliste seoste ratundmine. Kitsale, vaid heleainsale teemale keskendunud teadustle eelistas Ivar populariseerimise mitmeklgset tegevust. Tema lennukad ideed ja pnevad populaarteaduslikud artiklid geoloogiast ja bioloogiast ning nende piiri peale jvast paleontoloogiast innustasid paljusid noori maailma uuriva pilguga vaatama.
Suureprase snatunnetuse ja keeletaju ajel sai Ivarist arvukate artiklikogumike ja raamatute toimetaja. Tema viimaseks suuremaks tks ji Darwini Liikide tekkimise eestikeelse tlke toimetamine. Ehkki Ivari lahkudes ji raamatu lplikust valmimisest vaid kbeke puudu, jtkab seltskond, kelle Ivar ristis Darwini klubiks, selle suurmehe tde eestindamist samasuguse nudliku tlketpsusega.
Oma hoomamatult suurest suhtlusringist rkis ja kirjutas Ivar kui oma kodustatud spradest. Mingil tabamatul ja jreletehtamatul moel pimis ta oma vrgustikku geolooge ja biolooge, ajaloolasi ja ajakirjanikke, semiootikuid ja filolooge, kirjanikke ja kunstnikke. Samal salaprasel moel juhtus sageli, et seni mrkamatult vbelenud anded lid Ivari vrgustikku sattudes eriti heledalt srama.
Smbiootilise elutunnetuse ajel sai Ivarist Eesti looduseuurijate seltsi teoreetilise bioloogia sektsiooni innukas juht, kelle nul ja jul korraldatud teoreetilise bioloogia kevadkoolid muutusid osalejatele aasta heks kige ideekllasemaks ja mttetihedamaks sndmuseks. Kevadkoolide eeskujul noorteadurite abil kivitatud geoloogia sgiskoolide entusiastlik meeskond lendas Ivari lausa oma maskoti ja vapilvi seisusesse. Ivar plvis ka Eesti eluteaduse hoidja auhinna Eestimaa fossiilide petamise eest.
Tartu likooli loodusmuuseumi hea kekik oli ks Ivari sdameasjadest. Seal ngi ta parimat vimalust maailma tiuslikumaks muuta: loodushariduse, keskkonnateadlikkuse ja teaduskommunikatsiooni hendamise ja edendamise kaudu. Ivari ideaalmaailmas poleks loodusteaduslikult harimata inimesed saanud ei lapsi petada ega poliitilisi otsuseid teha.
hel vi teisel moel tegeleb paleontoloog teispoolsusega iga pev. Aja ja igaviku miste on talle tuttavam kui kellelegi teisele. Surm lebab etikettidega varustatud fossiilide kujul kollektsioonikarpides tema laual ja sahtlites. Ta on rmust srama lnud iga haruldase kivistise leidmise puhul, on neid rnalt nelaotsaga puhastanud ja nanoskaalani ulatuvat sisekosmost uurinud.
Seekord lahkus Ivar teispoolsust uurima priseks. Iroonilisel kombel vib oletada, et vimalusest herilase mrgiastla abil igavikku pseda oleks Ivar ise saanud inspiratsiooni jrjekordse, vaid talle omasel moel Maad, elu, evolutsiooni ja maailmakiksust hendava filosoofilise mtiskluse jaoks.
Need, kellel oli sageli kokkupuuteid Ivariga, peaksid nne tnama, et saatuse ksi oli mranud neid temaga hist rnnuteed jagama. Meil kigil tema kodustatud spradel ja hise vrgustiku liikmetel on uskumatult vedanud, et Ivar on meie hulgas elanud.

Kodustatud sprade nimel Oive Tinn

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012