1/2006

Siit metsast

Metsaga seotud igusrikkumiste arv on vhenenud
Keskkonnainspektsioon registreeris 2005. aastal 5312 keskkonnaigusrikkumist, rikkumiste eest sai 3005 isikut kokku 4 716 350 krooni trahvi.
 • Loe lähemalt...

 • Torm paiskas Saaremaal randa paberipuitu
  Saaremaa Kihelkonna kandi meestel olid jaanuarikuus kiired pevad, sest ra tuli vedada koormaid paberipuitu, mille torm oli randa paisanud. Torm oli seekord Harilaiu poolsaarele paisanud mitusada tihumeetrit kasepuitu, mida rannarahvas endale koju vedas.
 • Loe lähemalt...

 • RMK hakkab ldsustteavitama suurematest metsatdest
  Riigimetsa majandamise keskus (RMK) paigaldas kohalikesse omavalitsustesse riigimetsa paiknemist kirjeldavad kaardid ning avalikustas kodulehel uuendusraieid, kuivendusssteemide rekonstrueerimist ja teedeehitust puudutava info.
  RMK kodulehel www.rmk.ee on metskondade tutvustuste all kigi kavandatud uuendusraiete nimekirjad.
 • Loe lähemalt...

 • Noorendikud saavad maamaksust priiks
  Erametsaomanikke esindav Eesti erametsaliit maitseb peagi aastaid vldanud t vilju, sest rahandusministeerium hakkas vlja ttama maamaksuseaduse muudatuse eelnu, mille justumise jrel vabaneksid metsanoorendikud maamaksust. Nnda vib erametsaliidu lobit tulemusena ja Rahvaliidu algatusel vimuleppesse kirjutatud metsanoorendike maamaksuvabastus saada tegelikkuseks.
  ks seadusemuudatuse eesmrke on vabastada maamaksust kuni 20-aastased metsanoorendikud.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Sealt metsast

  New Yorgis peeti RO metsandusfoorum
  New Yorgis toimus 13.24. veebruaril RO metsandusfoorum.
 • Loe lähemalt...

 • Kanadas luuakse suur rahvuspark
  Kanada lnerannikul Briti Colum bias kavatsetakse asutada 17 800 km2 suurune rahvuspark. Peale selle vetakse seal kandis kaitse alla 40 500 km2 suurune ala, kus on plaanis majandustegevust tugevasti piirata.
 • Loe lähemalt...

 • Ltis muutus metsamk tulumaksuvabaks
  Eestis on juba aastaid rgitud, et praegune maksuseadus on eraisikutest metsaomanike vastu lekohtune ning seda tuleks muuta. Ltlased on linud jutust kaugemale: alates mdunud aastast ei pea eraisikud metsamaterjali mes enam tulumaksu tasuma.
 • Loe lähemalt...

 • Soome saamid saavad peatselt metsaraiete puhul kaasa rkida
  Soome pllu- ja metsamajandusministeerium kavatseb anda otsustusiguse Phja- Lapimaa metsaraiete le uuele organile, kus oleksid esindatud metsaamet, kohalikud omavalitsused ja saamid. Seni on raiete le otsustamine olnud ainult metsaameti pdevuses.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Metsandal

  Metsandal Mets muutub ja muudab
  Tavapraselt aprillis Tartu maamessiga hel ajal toimunud metsandal nihkub tnavu looduskaitsekuusse: metsandalat peetakse 8.14. mail.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Artiklid

  Raiemahtudest ilma emotsioonideta
  Artiklis ptakse selgust tuua segases teemas: kui palju on Eestis tegelikult metsi raiutud ja kas raiete maht on olnud optimaalne.

 • Loe lähemalt...

 • Euroopa metsanduse tegevuskava ulatub aastani 2013
  Euroopa Liidu riigid on asunud alalise metsanduskomitee koordineerimisel koostama metsanduse tegevuskava aastani 2013. See dokument peaks snastama lhiaastate olulised tegevused, et viia ellu aastast 1989 kehtiv metsastrateegia.
 • Loe lähemalt...

 • Leedu marpuiduturg globaliseerumise haardes
  Kui palju suudavad riiklikud ja eravalduses olevad metsad anda marpuitu? Kuidas tuleks seda puitu kasutada?
 • Loe lähemalt...

 • Kasutamata energiavsa elektriliini- ja kraavitrassidel
  Traditsioonilise metsast raiutud kttepuu krval on jnud kasutamata kraavikallastel, elektriliinide trassidel ja teistes sama laadi paikades kasvava vsa energeetiline potentsiaal. Kuna metsast saadav hakkpuit ei rahulda enam kogu nudlust, on vaja prata pilgud sinna.
 • Loe lähemalt...

 • Metsakuivendus ei ole patutegu
  Vitlus liigveega on olnud eestlastele oluline lbi aegade. Metsi on kuivendatud selleks, et parandada puude kasvu.
 • Loe lähemalt...

 • Metsakuivendusvrke ja -teid ei vi lasta laguneda
  RMK on FSC sstliku metsamajanduse sertifikaadi omajana pidanud kinni nudest, et uusi metsakuivendusssteeme ei rajata. Kuidas on viimastel aastatel kulgenud kuivendusvrkude rekonstrueerimine Kagu-Eesti riigimetsas?
 • Loe lähemalt...

 • Erametsandust toetatakse ha enam
  Erametsakeskus on tegutsenud seitse aastat. Areng on olnud hoogne.
 • Loe lähemalt...

 • Poolteist sajandit Martin Maurachi snnist
  19. sajandi viimasel veerandil Eestis tegutsenud metsateadlastest on enim tuntud Alexander Ltkens, Georg Cornelius ja Wilhelm Knersch.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Raamatud

  ESIMESE SNA IGUS
  Kik Eesti noore erametsanduse paremad pojad ja ttred on tublid tegutsejad, ent, kas loomu poolest vi omal tahtel, mitte alati agarad knelejad. Kuid osa metsamehi on samavrra agarad mlemal alal.
 • Loe lähemalt...

 • EESTI TAIMEDE LEVIKUATLAS
  Mdunud aasta lpus ilmunud raamatu on vlja andnud Eesti maalikooli pllumajandus- ja keskkonnainstituut. Mahukas teatmeteos (527 lk.) sisaldab 1356 levikukaarti, kus on esitatud andmed suurema osa looduslike, naturaliseerunud, tulnukana vi kultuurist psivalt metsistununa leitud taksonite, s.o.
 • Loe lähemalt...

 • Tuli susi soovikusta
  Eelmisel aastal Tartus vlja antud raamatu valmimine vttis koostajal pikki aastaid. See-eest on 480-lehekljeline raamat rmiselt phjalik.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: