3/2010

Artiklid
Kuidas on kulgenud riigimetsa uuendusmaterjali tootmine?

Kne all on metsade uuendusmaterjali vajadus ja tootmine ligi sajandi jooksul alates
Eesti riigimetsade algusaegadest kuni ndse ajani.

Viimase heksakmne aastaga on inimene riigimetsades uuendanud kaks kolmandikku metsadest Eestimaal on metsi uuendatud juba sajandeid, lhtudes eelkige majanduslikest kaalutlustest. Elame ju piirkonnas, kus mets kataks suurema osa maismaast ka inimese sekkumiseta, kuid looduslikult tekkinud mets ei pruugi pakkuda kiki hvesid, mida inimesed vajavad.

Puidukasutuse seisukohast on metsade
kultiveerimine vaieldamatult parim
viis, sest see on kige tulemuslikum liigilise
koosseisu, raieringi kiiruse ja majandamise
lihtsuse poolest. Loodusliku
uuenduse kigus muutuksid tseda
metsakdukihi vi hukese mullaga
liigniisketel kasvukohtadel valdavaiks
sookaasikud, viljakatel parasniisketel
muldadel asenduksid mnnikud kuusikute
vi kaasikutega, aga kuusikute
raiestikud uueneksid arukasega.
Tunduvalt vheneks mnnikute pindala
(Laas 1998).
Nii kaua, kui on olnud riigimetsad,
on seal ka metsi uuendatud: seemneklvi
vi taimede istutamise abil.
Phieesmrk on saada okaspuupuitu.
Peamiselt on kultiveeritud mndi ja
kuuske, vhemal mral ka kaske, sangleppa,
lehist ja kvalehtpuid, mille osathtsus
on suhteliselt vike: kuni 10%
kogu aastasest kultiveerimise mahust.
Esimesel iseseisvusajal rajati metsauuendus
philiselt mnni- ja kuuseklvi
teel: 84% ja 53% vastava liigi
uuendamise mahust. Sjajrgsel ajal
hakati metsi uuendama jrjest rohkem
istutamise teel ja alates 1951. aastast
on metsaistutamise maht alati letanud
klvipinda.
Metsaklvil on seemnete kogus pinnahikule
pidevalt vhenenud: 1920
1941 kasutati mnniklvil keskmiselt
1,7 kg seemet hektari kohta, aastail
19501979 umbes 1 kg ja hiljem veelgi
vhem. Praegusel ajal tehakse riigimetsas
mnniklvid philiselt mehhaniseEsko Krinal, RMK taimla- ja seemnemajandusosakonna juhataja

Loe kommentaare (1)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: