2006/11   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2006/11
Kuidas edeneb rohelise erakonna loomine?

Rohelise erakonna loomine kulgeb rahva liitumise mrgi all. Kui augustikuu alguses oli algatusrhmas 240 inimest, siis oktoobri algul juba 340 ja novembri algul oli liikmeid ja liitumissoove kokku juba le tuhande. Tegemist on eksponentsiaalse kasvuga, mille phjus on ilmselt keskkonnateemade sagenenud jutukstulek Eestis. Nii on see htlasi kne all olnud rohelise seltskonnaga liitunutel, kes on oma veendumusi ka teistele levitanud.

Eesti rohelise erakonna nimeks saab suure tenosusega Eestimaa Rohelised; tpsemalt otsustab novembrikuu lpul kogunev ldkoosolek.

Erakonna siht on mrkimisvrselt vhendada hiskonna keskkonnamju tehnoloogiauuenduse ja demokraatia rikastamise kaudu. Soovime riigikogus ja valitsuses seista energeetilise innovatsiooni eest. See thendab keskendumist energiasstule ning pdu mitmekesistada energiaallikaid, lisades taastuva loomuga allikaid.

Oma kodukavaga soovivad rohelised muuta negatiivse iive positiivseks ning samas toetada energiasstu ja hajaenergeetikat. Plaanis on kutsuda ellu uus MT tp kogukond ning vimaldada kodanikel suunata mrkimisvrne osa oma tulumaksust kogukondadele. Et suurendada kodanike otsustusvimalusi, soovivad rohelised juurutada veitsi tpi otsedemokraatia nii kohalike omavalitsuste kui ka riigi tasemel. Otsedemokraatia korral poleks omavalitsuse vi riigi kallutatud huvist tekkinud murepuntraid: plevkivikaevandusi, paekivikarjre, hoonete lammutamisotsuseid jne.

Demokraatiat ei saa olla vhe vi palju on rikkam vi vaesem demokraatia. Meie soov on demokraatiat rikastada ning peale levinud esindusdemokraatia luua eeldused rakendada ka otse- ja osalusdemokraatiat. Roheline thendab ju looduses ennekike liigirikkust, kuid selle saavutamiseks peab hiskond ise nii kultuurilises, majanduslikus kui ka poliitilises mttes olema loomulikult rikkam.

Asjatu loodusvarade raiskamine phjustab paratamatult kigile arutul hulgal lisatd. On ju ilmne, et plevkivist elektrit tootes raisatakse igal aastal kmne miljardi krooni eest soojust, seega peab hiskond tegema sedajagu lisatd. Mneti oleme raiskamise orjad ja rohelised tahavad oma poliitika abil hiskonda sellest orjasuhtest eemale viia. Loodetavasti antakse meile selleks piisavalt hli.Marek Strandberg, rohelise erakonna algatusrhma liige
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012