2006/11   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2006/11
Kuidas lheb 40-aastasel Eesti looduskaitse seltsil?

ELKS on loodud vrtustama rahvuskultuuri ja loodushoidu. Oma valdkonnas oleme siiani suurim kodanikehendus. Meie arvukas liikmeskond, keda iseloomustab arvamuste ja seisukohtade paljusus, on htlasi lbilige Eesti hiskonnast. Selts jb kindlaks soliidsele stiilile: eelistame krategemisele tulemust; hindame teadmise, mitte arvamuse phjal; peame meeles, et peale loodushoiu on hiskonnal ka teisi elulisi huvisid; jme rahumeelseks, kuni see on vimalik end salgamata. Pame olla igas mttes usaldusvrne nii oma liikmeskonnale kui ka ldsusele .

Seltsi olulisim tegevuspaik on oma kodulvi: ritused osakondades, nende koosts ja le riigi. See ei paista eriti silma ega peagi. On lputu arv vikseid sdantsoojendavaid tegusid oma kodukoha looduse heaks, jdvustamaks oma kodukandi suurmeeste mlestust ja hoidmaks kultuurivrtusi. Mrgatav on inimeste suurenenud aktiivsus ja julgus oma seaduslikke huve kaitsta. Nagu lubab ja nuab rhusi konventsioon, sekkutakse ha otsustavamalt arendajate tegevusse.

Jrgmine tasand on Eesti. Hoiame partnerlussuhteid suuremate ettevtjatega, et koos leida parimad teed looduse hoiuks, vltides htlasi tlisid kohalike elanikega. Seltsi survel vttis vabariigi valitsus vastu seisukohad turbaalade majandamise ja plevkivivarude kasutamise kohta. Mlemal juhul otsustati piirata maardlate kasutamist, kuni kehtestatakse vastav arengukava.

ELKS kannab hoolt Rooma klubi rahvusliku henduse Eesti Rooma klubi eest. Sinna on kogunenud poolsada Eesti tippintellektuaali. Eesti esindajad on teretulnud Rooma klubi aastakonverentsidel ja teistel olulistel ritustel. On leitud oma temaatika, millega Rooma klubi ideid ja visioone Eesti oludega suhestada.

Ainsa keskkonnaorganisatsioonina vljendas selts avalikult oma toetust Euroopa Liitu astumise suhtes. Seltsi esimees kuulub Euroopa Keskkonnabroo juhatusse (European Environmental Bureau suurim kodanikehenduste fderatsioon Euroopas).

Seltsi asutamisel paika pandud phimtted on lbinud ajaproovi. Jvalt on thtis vrtustada rahvuslikku kultuuriprandit ja kodumaa loodust, ppida tundma ja kasutada uuenenud seadusloome vimalusi, olla eeskuju ja tooniandja inimese ja looduse suhete kujundamisel, panna ked klge ja teha midagi ra, olla Eestimaa kige parem hooldaja.Juhan Telgmaa, Eesti looduskaitse seltsi (ELKS) esimees
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012