2009/7   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
SNUMID EL 2009/7
Kihnu laidude haudelinnustik kannatab pesarvluse kes

Keskkonnaamet (KA) teatas 18. juunil, et meresaarte hiljuti lppenud haudelinnustiku seire andmeil on Kihnu arhipelaagis asuvatel saartel pesarste tunduvalt ulatuslikum looduslikust foonist. Hoolimata headest loodusoludest pesitsusajal oli suur hulk pesi mai lpus ja juuni alguses thi vi pooliku kurnaga.
Ajalooliselt parimate linnusaarte hulka kuuluvatel Kihnu laidudel olid leitud 720 kajaka- ja 412 tiirupesast le poole thjad (vastavalt 57% ja 53%). Tiskurn oli vaid 20% kajaka- ning 28% tiirupesadest.
Kihnu laidudega suhteliselt sarnastel Varbla laidudel oli samal ajal thje kajakapesi 11% ja tiirupesi 12% ning tiskurn 52% kajaka- ning le 82% tiirupesadest. Samuti koorusid Varbla laidudel toimekalt juba ka kajakate ning tiirude pojad. Kihnu laidudel koorumismrke veel ei olnud, mis nitab, et leitud kurnad olid alles vrskelt munetud jrelkurnad.
Kihnu laidude pesarste tuleneb esmajoones inimtegevusest: Kihnu kultuuri osana on laidudel ikka korjatud mune. Peaaegu kigil inventeeritud saartel oli nha, et inimesed on seal hiljuti viibinud. Samas ei leitud saartelt kuigi palju munakoori, mis jvad maha siis, kui pesi rstavad teised linnud vi imetajad.
Praegusajal, kui ei ole puudust pllumajanduslikul teel toodetud munadest, on vana komme taunitav, kuna selle tttu ei suuda le kolmandiku Prnu maakonna meresaartel pesitsevatest tiirudest ja kajakatest jrglaskonda soetada.
Kihnu laiud asuvad rahvusvahelise thtsusega Prnu lahe linnualal, kus kaitstakse ka laidudel pesitsevaid haudelinde. Looduskaitseseaduse kohaselt on keelatud tahtlikult hvitada ja kahjustada looduslikult leiduvate lindude pesi ja mune vi pesi krvaldada.Keskkonnaamet
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012