2010/8   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2010/8
Eesti elanik peab ennast keskkonnateadlikuks, naabrit aga eriti mitte

Keskkonnaministeerium esitles juuni lpus Eesti elanikkonna keskkonnateadlikkuse uuringut. Sellest selgub, et peaaegu kik Eesti elanikud peavad ennast pris keskkonnateadlikeks, 22% koguni vga teadlikuks. Kaaskodanike keskkonnateadlikkust hinnatakse aga pigem halvaks vi ei peetakse neid ldse keskkonnateadlikeks.
Suurima keskkonnaprobleemina Eestis ja kogu maailmas nimetavad ksitlusele vastanud kige sagedamini saastumist, eelkige prgi ja jtmemajandust. Maailma mastaabis on olulisel kohal ka kliima soojenemine ja kasvuhoonegaaside mju, mida Eesti puhul enamasti ohuks ei peeta.
Etteantud tegurite seast valisid vastajad kige sagedasemaks keskkonnaohuks Lnemere reostumise, vga ohtlikuks pidas seda koguni 70% ksitlusele vastanutest. Kige thusamaks viisiks elanikkonna keskkonnateadlikkust suurendada peab enamik vastajatest keskkonnateemade sidumist ldhariduskooli ppega.
Uuringu Eesti elanikkonna keskkonnateadlikkuse kohta tellis keskkonnaministeerium ja selle tegi tnavu maikuus Turuuuringute AS. Uuringu aruanne on kttesaadav keskkonnaministeeriumi kodulehel: http://www.envir.ee/1127584.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012