2010/8   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2010/8
Euroopa Liidu suplusvee kvaliteet on hea

Euroopa Komisjoni ja Euroopa keskkonnaagentuuri iga-aastasest suplusvee aruandest nhtub, et 2009. aastal vastas miinimumnuetele 96% rannikursetest supelrandadest ja 90% jgede ja jrvede rsetest supluskohtadest.
20 000 supelrannast, mida Euroopa Liidus 2009. aastal seirati, asus kaks kolmandikku rannikul ning lejnud jgede ja jrvede res. Kohustuslike nuete jrgimine suurenes merersetes supelrandades 80%-lt 1990. aastal 96%-ni 2009. aastal. Siseveekogursetes supluskohtades oli kasv isegi suurem: 52%-lt 90%-ni.
Suplusvee kvaliteedi seires kontrollitakse mitut fsikalist, keemilist ja mikrobioloogilist nitajat. Liikmesriigid peavad jrgima suplusvee direktiivis stestatud kohustuslikke nudeid, kuid vivad kehtestada ka rangemad soovituslikud nuded.
2006. aastal justunud uue suplusvee direktiiviga ajakohastati nitajad ja seiret ksitlevad stted uusimate teaduslikult phjendatud teadmiste alusel. Uues direktiivis pratakse suuremat thelepanu sellele, kuidas ldsusele supelrandade kvaliteedi kohta teavet anda. Liikmesriikidel on uue direktiivi tielikuks rakendamiseks aega 2015. aastani, kuid 14 liikmesriiki (Eesti, Hispaania, Kpros, Leedu, Lti, Luksemburg, Madalmaad, Malta, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Taani ja Ungari) tegi oma supelrandades juba 2009. aasta suplushooajal seiret uue direktiivi nuete jrgi.Euroopa Komisjon
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012