2010/8   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/8
Kodanik vajab thusamat kaitset

Sihtasutus Keskkonnaiguse Keskus (KK) avalikustas 29. juunil kaks aastat kestnud tasuta keskkonnaigusabi tulemusena koostatud juhtumianalsid ning koondanalsid olulisemate probleemide kohta, mis on ajendatud kaevanduste rajamisest ja vajadusest kaitsta vlishku.
KK osutas tasuta keskkonnaigusabi 2008. a. juunist kuni 2010. a. juunini, selle aja jooksul nustati kokku umbes 60 prdujat; phjalikumat ksitlust nudnud juhtumeid oli ligikaudu 20, sealhulgas kolm kohtuasja.
Olulisemate juhtumite kohta koostatud 10 juhtumianalsi annavad nitliku pildi, kuidas keskkonnaigusnormid praktikas ttavad ning milliste probleemidega keskkonnaorganisatsioonid, ksikisikud vi ametnikud seejuures kokku puutuvad. Analsitud juhtumite hulgas on Esivere dolokivikarjr, Ess-soo kohalik kaitseala, Audru kalakasvandus, ehitusmaavarade arengukava, Hellenurme sigala jm.
Ksitletud juhtumite phjal koostatud koondanalsid kaevanduste rajamise ning mra ja lhnaga seotud probleemide kohta annavad levaate olulisematest iguslikest kitsaskohtadest nendes valdkondades ja pakuvad probleemidele lahendusi. Koostatud juhtumianalsid ning vlishu ja kaevanduste probleemide analsid koos soovitustega on avaldatud vrgupaigas http://www.k6k.ee/k6k/mida-me-teeme/projektid/keskkonnaalaste-juhtumite-oiguslik-kasitlemine-ja-analuus.
Projekti kigus ksitletud juhtumite kohta saab lhemalt lugeda KK-i kodulehelt: http://www.k6k.ee/keskkonnaigus/juhtumid.
Projekti toetas vabahenduste fond, mida on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti fond.
Sihtasutus Keskkonnaiguse Keskus on 2007. aastal loodud sltumatu professionaalne keskkonnaigusega tegelev organisatsioon, mille peamine siht on uurida keskkonnaiguse praktikat ning teha ettepanekuid selle parandamiseks.KK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012