2010/8   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/8
Balti botaanikud kohtusid Haapsalus

19.21. juulil oli Haapsalus Balti botaanikute 23. konverents-ekspeditsioon, mis seekord keskendus Baltikumi prandkoosluste ehk poollooduslike koosluste hetkeolukorrale ja tulevikule. Esimesel kahel peval kuulati ettekandeid, kolmandal tutvuti Lnemaa taimestikuliselt mrkimisvrsete niitude ja karjamaadega.
Balti botaanikute konverents-ekspeditsioonid said alguse 1952. aastal Ltis. Eesmrk on olnud edendada kolme Baltimaa Lti, Leedu ja Eesti botaanikute koostd ja sprust. Algul iga kahe aasta tagant kordamda hes vabariigis toimunud kokkusaamistel oli pikem vahe 19942008. Eelmisel korral, 2008. aastal, oli ritus Daugavpilsi botaanikute vrustada. Eestis korraldati konverents viimati 1990. aastal Saaremaal.
Seekordsele konverentsile oli kogunenud le saja botaaniku Eestist, Ltist ja Leedust, samuti ka Soomest, Venemaalt ja Rootsist. Trkist ilmus konverentsi ettekannete teesikogumik koos ekskursioonimarsruutide kirjeldusega. Kidi Pgari-Sassi ja Haeska rannaniitudel, Taebla mbruse ja Laelatu puisniidul, Pivarootsi loopealsetel ning Kirbla-Kloostri lamminiitudel.
Konverentsi korraldas Eesti looduseuurijate seltsi botaanikasektsioon koosts prandkoosluste kaitse hingu, Eesti maalikooli ja Tartu likooliga. Konverentsi teaduskomiteed juhtis professor Martin Zobel Tartu likoolist, korralduslikku klge aga Malle Leht Eesti maalikoolist.Eesti Loodus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012