2010/8   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/8
Euroraha aitab parandada pitingimusi loodusmuuseumis ja Prnu loodusmajas

Keskkonnainvesteeringute keskus teatas 21. juulil, et allkirjastatud on rahastusotsused, millega 14 keskkonnahariduse infrastruktuuri projekti saavad kokku ligi 350 miljonit krooni Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust. Tehtud otsuste najal uuendatakse niteks nii riigimetsa majandamise keskuse (RMK) kui ka keskkonnaameti looduskeskusi ning tehakse kaua oodatud uuendused Eesti loodusmuuseumis ja Prnu loodusmajas.
Parandamaks ja htlustamaks keskkonnahariduse kttesaadavust Prnumaal, ehitab Prnumaa omavalitsuste liit Prnu linna moodsa ppehoone, mis vimaldab siduda keskkonnahariduse ppeprotsessi kogu Prnumaal htseks tervikuks ning kaasata enam eri siht- ja huvirhmi.
Loodusmuuseum on Tallinnas ja Harjumaal kige mitmekesisemat ja mahukamat keskkonnaharidust pakkuv asutus, kus jagatakse pet mikroskoopilistest objektidest maailma loodusvnditeni. Kike seda tehakse vga kitsastes oludes ning hoones, kus muuseum alustas oma td le 60 aasta tagasi. Projekti raames rekonstrueeritakse muuseumi esimene korrus ja ppeklass, muretsetakse hariduskeskusele seadmeid ning uuendatakse ekspositsiooni vitriine.
RMK soovib arendada infrastruktuuri ja pitingimusi RMK 17 looduskeskuses. RMK looduskeskuste vrgustik on toiminud juba 10 aastat ning pakutav on ldsusele valdavalt tasuta. Mdunud aastal osales mitmesugustel ritustel le 38 000 inimese, enamjaolt koolilapsed.
Nimekiri kigist rahastatud projektidest on toodud KIK-i kodulehel http://www.kik.ee/et/kik/rahastusallikad/euroopa-liidu-fondid/2007-2013/keskkonnahariduse-infrastruktuur.html.KIK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012