2010/8   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/8
Rannaniidud ja misapargid saavad toetust plaanitust rohkem

Keskkonnainvesteeringute keskuses allkirjastati juuli keskel 26 rahastusotsust looduskaitseprojektide kohta. Kokku antakse projektidele le 49 miljoni krooni Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust, mida on le kahe korra enam, kui esialgu planeeritud. Suurimad toetused lhevad Kadrioru pargi Kirdetiigi rekonstrueerimiseks ning Vikese vina hoiuala looduse mitmekesisuse taastamise ja hoiu jaoks.
Aasta alguses esitati looduskaitselise infrastruktuuri arendamise taotlusvooru 54 taotlust, millega soovitud toetussumma letas ettenhtud vooru mahtu le nelja korra: planeeritud oli 20 miljonit krooni, taotlusi laekus aga le 90 miljoni krooni eest. Kuna asjalikke projekte oli hulganisti, otsustas keskkonnaministeerium vooru eelarvet suurendada.
Rahastatud projektidest viis on seotud parkide taastamisega. Lisaks Kadrioru pargi Kirdetiigile said toetust ka Vimela, Elistvere ja Saka misapargi ning Viljandi lossipargi rekonstrueerimise projektid. lejnud projektide siht on taastada elupaiku ja hoida looduslikku mitmekesisust. Tid tehakse niteks Muhumaa ranna- ja looniitudel, Alam-Pedja lamminiitudel, Matsalu rahvuspargis, Abrukal, Piusa je res ja Vilsandil, samuti Natura 2000 vrgustikku kuuluvates niiduelupaikades Prnus ja Saaremaal.
Nimekiri kikidest toetust saanud projektidest on toodud KIK-i kodulehel: http://www.kik.ee/et/kik/rahastusallikad/euroopa-liidu-fondid/2007-2013/looduse-mitmekesisus.html.KIK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012