2010/8   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/8
Sinine Konrad toodab silost biogaasi ja tahkektust

Juuli viimasel ndalal hakkas Eesti maalikooli (EM) toel Alam-Pedja looduskaitseala lhedal Altnurga klas tle mobiilne seade nimega Sinine Konrad, millega on vimalik poollooduslikel rohumaadel toota silost biogaasi ja tahket ktust. Uue tehnoloogiaga ptakse hitada looduskaitse ja energiatootmine.
Kahte merekonteinerisse paigaldatud uudse tehnoloogiaga seade toodab korraga biogaasi ja tahket ktust. Poollooduslikelt rohumaadelt saadud silo uhutakse kuuma veega ja seejrel jagatakse tigupressiga vedelikuks ja tahkemaks osaks. Vedelikust kritatakse kohapeal biogaas, mida tarvitatakse vee soojendamiseks ja tahke osa kuivatamiseks. Kuivatatud tahkel rohul on aga paremad plemisomadused kui eelttlemata rohtsel biomassil.
Sinine Konrad vimaldab NATURA 2000 suure looduskaitsevrtusega poollooduslikke rohumaid uut moodi kasutada. Seade toodi Eestisse LIFE+ projekti PROGRASS raames ning jb siia kuni septembrini. LIFE+ projekti PROGRASS Eesti-Saksa-Walesi hisuuringu keskmes on le-euroopalise kaitstavate alade vrgustiku Natura 2000 poollooduslike rohumaade biomassi tarvitus bioenergia tootmiseks. Eestis on projekti partner EM pllumajandus- ja keskkonnainstituut.EM
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012