2010/8   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/8
Jlle uus linnuliik

21. juunil teatas linnuharulduste komisjoni esimees Margus Ots linnuhuviliste postiloendis, et 20. juunil leidis Leili Mihkelson Vndra lhedalt Rabakla pllult stepikiivitaja (Vanellus gregarius).
Tegemist on juba neljanda sel aastal Eestis leitud uue linnuliigiga; ldnimistus on see 379. liik.
Hannes Pehlak kirjutas samal peval samas listis, et stepikiivitaja on ks kaheksast maailma kige enam ohustatud kahlajast (IUCN staatus Critically Endangered). Pesitseb Phja-Kasahstani ja Luna-Venemaa stepivndi rohumaadel, talvitub Sudaanis, vike osa Loode-Indias, Pakistanis ja Araabia poolsaarel.
Stepikiivitaja arvukus on 1930. aastatega vrreldes vhenenud neli-viis korda, hinnanguliselt 3200 11 000 isendini. Allakigu phjuseks peetakse steppide lesharimist, veel alles steppides aga lekarjatamist. Oma osa vib olla ka kliimamuutusel, mis Pehlaku snul .. muudab sobivaimad elupaigad liiga kuivaks ja sunnib kasutama suboptimaalseid, nagu jeluhad ja limaanid. Vga tsine oht on kttimine rndeteel, Lhis-Ida piirkonnas.EO
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012