2011/06-07   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2011/06-07
Avamere tuuleparkide rajamine tuleb sellisel kujul peatada

Eestimaa looduse fond (ELF) teatas 26. mai pressiteates: Seoses avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti rannikumerre ja kaasnevate keskkonnamjude hindamise (KMH) aruande avalikustamisega, asume seisukohale, et enne KMH kinnitamist on oluline lbi viia merealade ruumiline planeerimine.
ELF ei astu taastuvenergeetika arendamise vastu, vaid toetab seda kindlalt. Ent see tegevus eeldab phjalikku ruumilist planeerimist ning sellega ei tohi kaasneda olulist negatiivset keskkonnamju. ELF koos Eesti keskkonnahenduste kojaga EKO on esitanud valitsusele ettepanekud, et korraldada merealade ruumiline planeerimine ja luua merekaitsealasid. Ettepanekute eesmrk on tagada merealade silimine ettevalmistuste ajaks praeguses seisundis.
Koostatud KMH puudulikkust nitab ELF-i snul muu hulgas see, et pole arvestatud juba arenduses olevate tehnoloogiliste lahendustega, mis vimaldaksid tuuleparki rajada ka madalikest eemale jvatele aladele. Sama laadi tehnoloogilisele arengule ja vimalustele on viidanud ka maailma looduskaitse liit (IUCN) oma raportis 2010. aasta novembris.
Vt. ka www.elfond.ee/et/uudised/27-mereuudis/1182-avamere-tuuleparkide-rajamine-peatada.
Ndal varem oli samal teemal avaliku prdumise teinud ka Kpu poolsaarel elav helilooja Erkki-Sven Tr, kes kirjutas: Kui juame lpuks Ristna neemele, kohtame Eestis ainulaadset vaadet. Igaks, kes on seal kinud, teab tpselt seda seletamatut, peaaegu sakraalset tunnet. Meie esiisad on pidanud looduses teatud erilisi paiku phaks. Ristna ots on oma looduskauniduse poolest erakordne. Rajada tstusmaastik otse selle lummava vaate ette ei ole vhem hbivrne, kui oma elutoa kasutamine tualettruumiga samal sihtotstarbel. [---] Minu ettepanek on jtta sektsioon nr. 1 ehitamata. Neile, kes peavad seda avaldust emotsionaalseks, tahaksin rhutada, et emotsioonid eristavad meid robotitest.ELF/Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012