2011/06-07   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2011/06-07
Trjutakse jkreostust endistel sjave- ja tstusaladel

Keskkonnateabe keskus teatas 9. mail, et on korraldanud riigihanked ja slminud lepingud jkreostuse trjeks endistel sjave- ja tstusaladel.
Eesmrk on likvideerida phjavee reostuse allikad ning oht srase reostuse tekkeks tulevikus. Tde kigus eemaldatakse pinnasereostus, lammutatakse amortiseerunud ja keskkonnale ohtlikud rajatised ning kideldakse selle tegevuse jgid.
le 1,2 miljoni euro suuruse lepingu raames tehakse tid Tapa vagunidepoos ning Ahtme ja Narva asfaltbetoonitehases. Samasugune summa on ka Tallinna Miinisadama ja Ssta tnava sadama korrastamiseks. Tdeks Tallinn-Vike ja Tapa veduridepoos slmitud lepingu maksumus on veidi alla 0,9 miljoni euro.
Tid rahastatakse EL htekuuluvusfondist ja need on plaanis lpetada pooleteisekahe aasta jooksul.Keskkonnateabe keskus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012