2011/06-07   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Ajalugu EL 2011/06-07
Eesti Loodus

75 aastat tagasi

Liiv-osja toitevrtuse efektsus oleneb osjades leiduvaist ja loomaorganismi poolt vga kergesti omandatavaist ssihdraat-henditest, vib-olla ka rohke tuhaaine hulgast. Liiv-osja kasvatavad sooniidud, mida Eestis viksemal ulatusel leidub kikjal, on loomulikult kadule mratud ja vaevalt oleks mtet seda taime karjamaataimena propageerima hakata, nagu tehakse praegu Siberi erinevais primitiivsemais oludes. Kll aga tuleks meilgi arvestada taime aastaaegadest tingitud suurt toitevrtust, ning liiv-osja alasid kasustada nit. kevadel karjatamiseks. See ksimus on oma iseloomult puht-rakenduslik ning vajaks sellelt seisukohalt vastavalt selgitust. [Karl Eichwald: hest osjade kasustamise vimalusest, 1936]

50 aastat tagasi

Samal ajal on leliidulistel nupidamistel ja ka sjasel arutelul Riiklikus Plaanikomisjonis peetud meie vabariigis heks puuduseks looduse ja looduslike ressursside kaitsega tegelevate riiklike asutuste ning organisatsioonide killustatust. Meil puudub veel selline tugev htne loodusrikkuste kaitsega tervikuna tegelev keskorgan, nagu on olemas niteks Valgevene NSV ja Leedu NSV Ministrite Nukogu juures. Nimetatud ksimuse lahendamine vajab suuremat operatiivsust. [Jaan Eilart: Looduskaitse meie ajal, 1961]

25 aastat tagasi

Looduses kehtivad omad seadused. Pllumees ei lhe loodusega pahuksisse, kui ta neid seadusi tunneb ja arvestab. See aga ei thenda, et ta peaks haritava maa tasakaalustamiseks jtma pldude vahele tiesti puutumatu loodusega saarekesi. Haritava maa pingeid leevendavad hsti ka looduslikud heina- ja karjamaad, mille traditsioonikohane kasutamine on ksiti ainus vimalus nende silitamiseks meie maastikupildis. Loopealsed ja niidud ning rohkem vi vhem soostunud alad sobivad karjatamiseks ja heina varumiseks vheste loomade tarvis. Ka prast mdukat melioratsiooni ning majanduslikult vrtuslikumate heintaimede viimist neisse kooslustesse kompenseerivad nad snagi hsti intensiivpllumajanduse ja eriti tstuse koormust looduskeskkonnale. [Vello Lind: Pllumajandus on looduse majandamine, 1986]Eesti Loodus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012