2012/02   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2012/02
Hid uudiseid sumatra tiigrile

Indoneesia riikliku arengu planeerimise nukogu teatel eraldab Maailmapanga asutatud maailma tiigrite taastamise programm (Global Tiger Recovery Program GTRP) kriitiliselt ohustatud sumatra tiigri hoiuks 33 miljonit dollarit. Selle toel loodetakse liigi arvukus 2022. aastaks kahekordistada.
Riik ise nii mahukate investeeringutega toime ei tuleks. Maailma looduse fondi WWF andmetel on looduses alles veel alla 400 sumatra tiigri. Asurkond aina vheneb, olulisemad liigi allakigu phjused on salakttimine ja kaduvad metsad. 1978. aastal arvati neid tiigreid looduses elavat tuhatkond.
GTRP on loonud tiigrikaitse terviklikud seisukohad kigis maades, kus need suured kassid looduses elavad ja kes on valmis tegema tiigrite kaitseks koostd, jagades teavet ja toetades ksteise jupingutusi. Phisiht on saada jagu salakttidest ja illegaalsetest rimeestest, kes kaubitsevad tiigri kehaosadega.
Metsade kadu Indoneesias on eelkige seotud palmilitstuse ambitsioonidega. Palmili kasutatakse teatavasti laialdaselt toiduaine- ja parfmeeriatstuses. Sestap kutsuvad looduskaitsjad tarbijaid les olema teadlikud ja vltima tooteid, mida valmistades on hvitatud tiigrite ja teistegi ohustatud liikide, niteks orangutanide elupaiku.care2.com
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012