2012/02   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Raamatututvustus EL 2012/02
Uusi raamatuid

LOODUSLIKUD PHAPAIGAD. JUHEND KAITSEALADE VALITSEJATELE
Toimetanud Robert Wild ja Christopher McLeod, eestikeelse vljaande toimetanud Ahto Kaasik, tlkinud Antenna Translations O ja Anna-Liisa Lutsar. Taarausuliste ja maausuliste maavalla koda, 2011. 106 lk.

See on rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) kaitsealade kultuuriliste ja vaimsete vrtuste trhma ja UNESCO programmi Inimene ja biosfr koosts valminud vljaanne, mis on ilmunud maailma kaitsealade komisjoni kaitsealade hea tava suuniste sarja 16. raamatuna. Seega on tegemist rahvusvaheliselt heaks kiidetud phapaikade haldamise phimtetega, mis peaksid juurduma Eesti looduskaitsesse ning aitama kaitsta maastikke ja elurikkust.
Eesti on looduslike phapaikade rohkuse ja seotud vaimse prandi elujulisuse poolest Euroopas ainulaadne. Tpilised phapaigad on hiied, phad kivid ja phad puud, aga ka ristipuud, phad veed jm. Eesti looduslike phapaikade olemuse ja thtsuse vtab hsti kokku Ahto Kaasiku kirjutatud peatkk raamatu algusosas.
Juhend ise on eelkige kaitsekorralduslik suunis keskkonnaametnikele ja -ttajatele, kes kavandavad ja korraldavad looduskaitse all olevate phapaikadega seotud tegevust alates riiklikust poliitikast kuni tegelike hooldustdeni. Vaadeldud on planeerimist, kaasamist, kasutamist, teabelevikut ja iguslikke vimalusi.
Lisamaterjalidena on raamatus arvukalt juhtumiuuringuid le kogu maailma ning hulk nited maailma eri praktikate kohta, niteks koostatud deklaratsioonidest, resolutsioonidest ja avaldustest. Raamat on kttesaadav ka digikujul aadressil www.maavald.ee/failid/IUCN_SNS_Estonia.pdf.


METEOROLOOGIA
Milvi Jrissaar
2. tiendatud trkk. Eesti lennuakadeemia, 2011. 245 lk.

Kvas kites ja A4-formaadis raamat on vga hea ppevahend meteoroloogiahuvilistele, eelkige aga kutselistele lenduritele, lennujuhtidele, ka amatrpilootidele ja purilenduritele.
Vrreldes varasema, 1998. aasta trkiga on sellesse lisatud rohkesti uut materjali, niteks on aja jooksul muudetud lennundusmeteoroloogias kasutatavaid koode ja snoptiliste kaartide koostamise eeskirju.
Raamatus on palju fotosid ja skeeme ning kordamisksimused, mis hlbustavad ppimist. Muu hulgas leiab pikust mitme meteoroloogiatermini inglis- ja venekeelsed vasted. Raamatu lisade hulgas on ka phjalik mistete eesti-inglise snastik.
sna phjalikult on pikus esitatud levaade kohalikest tuultest: neid on vaja hsti tunda, et vltida ebameeldivusi (nt. doktor, tinukk, afgaanlane, taku, pullisilma pagi, bohorok jne.). Peale omapraste tuulenimetuste viksid paljudele huvi pakkuda ka trkise kaks viimast peatkki: neis on selgitatud lennusitusid ohustavaid ning ebatavalisi ilmastikunhtusi.TARTU THETORNI KALENDER 2012. AASTAKS. LXXXVIII AASTAKIK
Koostanud-toimetanud Elmo Tempel, Mare Ruusalepp, Enn Saar, Laurits Leedjrv, arvutanud Alar Puss. Tartu observatoorium. 98 lk.

Kogumik sisaldab kalendaariumi ja artiklid. Kalendaariumi on seekord laiendatud: peale Kuu ja Pikese andmestiku leiab siit ka teavet Jupiteri kaaslaste varjutuste, planeetide ja Pluuto ning heledamate thtede kohta. Artiklites antakse levaade esimese Linnutee-vlise supernoova avastamisest ja nobelleeritud supernoovadest, Travere 1,5 m teleskoobi ja 200 mm refraktori noorenduskuurist, Snna taevarajast, astronoomiahuviliste kokkutulekust, maajade kalendrist ja maailmalpust sel puhul soovitatakse 12. detsembril maajade kombel kitujaile maha pidada ks eriti kva pidu.


GEO 3: GEOGRAAFIAPIK PHIKOOLILE
Koostanud Lea Koppel, lle Liiber ja Vaike Rootsmaa. Studium, 2011. 95 lk.

Phikooli 8. klassile koostatud pik on jrg Geo 1 ja Geo 2 pikule ning ksitleb maailma loodusvndeid.
ppematerjali sisu, lesehituse ja kujunduse phimtted pavad igati jrgida uue ppekava eesmrke. Seetttu on thelepanu all pilase uurimisoskuste arendamine, teemade ksitluses on rhutatud arusaamist olulisematest loodusnhtustest ning ksitletud inimtegevuse vimalusi eri loodusvndites, samuti keskkonnaprobleeme.
htlasi on raamatus palju huvitavaid ja pilkukitvaid fotosid, selgitavaid jooniseid ja kaarte ning toodud pnevaid fakte. piku tekst on vga heas ja lihtsas eesti keeles, meeldiv on leida vrapraste kohanimede hldussoovitusi.
Iga osa lpus leiab peale kordamisksimuste ka kokkuvtte, kus on esitatud kige olulisemad aspektid ksitletud teema kohta.
Kuigi pik on kujunduse poolest kohati ehk liiga rahutu, jtab see ldiselt vga atraktiivse ja meeldiva mulje, sellest ppevahendist peaks igahel olema hea ja huvitav ppida.

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012