2012/02   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2012/02
RMK asub taastama Eesti liigirikkaimat metsaparki Sangastes

Riigimetsa majandamise keskus alustas jaanuaris rekonstrueerimistid Sangaste metsapargis, et avada vaateid ja muuta nhtavamaks pargi dendroloogilised vrtused. Projekti rahastab Euroopa regionaalarengu fond 35 000 euroga.
RMK kaitsekorraldusspetsialisti Kaupo Kohvi snul tuleb tnavu suuremate tdena raiuda vsast vlja Sangaste metsapargi sdame, Luise tiigi mbrus ning kujundada avatumaks kasutatavate radadega klgnev mets. Tiigi mbrusest ja pargi keskosast on plaanis eemaldada elujuetud ning ohtlikud puud.
Neid tid teeb jaanuarist kuni maini osahing Grn-E World. Metsapargi rekonstrueerimisprojekti on teinud osahing Artes Terrae maastikuarhitekt Sulev Nurme juhatusel.
Jrgides pargi algset kontseptsiooni istutatakse jrgnevatel aastatel pargi eri piirkondadesse vrpuuliike.
Sangaste misa 37,5-hektarine metsapark kujutab endast maastikulist tervikut Sangaste misa peahoonega. Metsapargi rajaja ja kujundaja oli krahv Friedrich Berg, kes htlasi kasutas parki ka metsateaduse huvides. Krahv pdis uurida, kuidas kasvavad Sangaste oludes maailma eri piirkondadest prit puuliigid, vrreldes kodumaiste liikidega. Tema reisidelt toodud puude seemnetest sai alguse Eesti kige liigirikkam metsapark.RMK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012