2012/02



   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010




   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2012/02
Talvine aialinnuvaatlus Talv 2012

Kolmandat talve kutsus Eesti ornitoloogiahing linnuspru vaatlema aias linde, seekord 28. ja 29. jaanuaril.
Tnavused kokkuvtted selguvad mne ndala prast. Eelmise aasta kogemuste phjal on meilgi suur huvi selle Euroopas kige populaarsemaks kujunenud linnuvaatlusrituse vastu. Oma vaatlused edastas 1134 loodushuvilist 948 vaatluskohast, kokku vaadeldi 30 973 lindu 58 liigist. Kige arvukam, hlmates peaaegu veerandi vaadeldud lindude koguarvust, oli oodatult rasvatihane, keda mrgati 95% vaatluskohtades. Teise koha saavutas rohevint, jrgnesid pldvarblane, leevike ja koduvarblane.
Talviseid aialinnuvaatlusi toetas KIK.
Suurbritannias on Big Garden Birdwatchi linnuvaatluspevi korraldatud juba le 30 aasta. Kui esimesel aastal vttis ritustest osa umbes 2000 huvilist, siis viimasel ajal on osalejate arv kndinud poole miljonini. Phjanaabrid soomlased tunnevad linnuvaatluspevi Pihabongause nime all ja hoolimata sellest, et seda korraldatakse alles kuuendat aastat, osales mullu juba 15 000 huvilist. Tuhanded inimesed teevad aialinnuvaatlusi ka Hollandis, Belgias, Rootsis, Austrias ja Norras.

EO/Loodusajakiri



EO/Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012