2004/08   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2004/08
Kuidas aitab keskkonnainvesteeringute keskus edendada Eesti metsandust?

Selle aasta maikuus istutati tantsu- ja laulupeoliste eestvedamisel miljon puud. Metsaistutustalgutega aidati kaasa Eesti metsade silimisele ja htlasi suurendati inimeste teadlikkust. Vanasti eldi ikka, et iga inimene peab oma eluajal istutama vhemalt he puu, et mets siliks. Loodetavasti nii mnigi, kes seni polnud seda veel teinud, sai oma puu istutatud.

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) soov on, et selline ritus ei jks ainsaks, vaid seda arendataks edasi jrgnevatel aastatel.

Igal aastal viiakse Eestis ellu hulgaliselt metsandusvaldkonna projekte. KIK-i kaasabil on tehtud uuringuid, uuendatud metsi ja taasmetsastatud, thustatud metsade kaitset ja jrelevalvet, rahastatud metsandusritusi ja vljaandeid ning toetatud metsandusharidust ja erametsandust. 2003. aastal toetas KIK 84 metsandusprojekti. Kokku eraldati neile 21,9 miljonit krooni.

Neid projekte saab pidada edukateks, sest nende tulemustest saavad kasu kik Eesti elanikud. 2003. aastal rakendati projektide tulemusena metsanduse arengukavast lhtuvalt ellu kossteemide kaitse strateegia, arendati edasi metsavarude riiklikku registrit ning loodi sstva metsanduse seire infossteem, tehti ettepanekuid metsaseaduse parandamiseks ning propageeriti puidu ja metsanduse thtsust. Peale selle analsiti eri metsakahjustuse liike, taastati koolimetsade hendus ning kivitati Puuinfo programm.

Kesoleva aasta kahes esimeses taotlusvoorus on KIK-i nukogu positiivse rahastamisotsuse teinud 55 metsandusprojekti arendamiseks, toetades neid 18,5 miljoni krooniga.Heiko Pdersalu
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012