2004/08   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2004/08
Kas ja kuidas saab tnavu Eestis vhki pda?

Vhivarude olukord Eesti veekogudel on viimastel aastatel halvenenud. Neid kahjustasid oluliselt 2002. ja 2003. aasta erakordselt veevaesed suved. Paljudes vhiveekogudes, eriti Hiiu- ja Saaremaal, silis vesi suvel vaid sgavamates kohtades, kuhu siis ellujnud vhkidel oli vimalik koguneda. Sealt olid vhid kergesti kttesaadavad nii rvloomadele kui ka -pdjatele. Kohati pti vhke ka kokkuostu ja edasimgi eesmrgil loa piiranguid arvestamata.

Kesolevast aastast ei tohi piiratud ning harrastuspgil saadud kala, sealhulgas vhki, enam ma. Seoses vhivarude halva olukorraga oli vhipk 2002. aastal ajaliselt piiratud ja 2003. aastal tielikult keelatud.

Kesoleval aastal, arvestades Pllumajanduslikooli loomakasvatusinstituudi teadlaste ettepanekut, on vhipk lubatud veekogudest, kus varu olukord on vhemalt rahuldav. Kuna Hiiu, Ida-Viru, Lne, Lne-Viru, Prnu, Rapla ja Viljandi maakonnas pole vhivarud judnud taastuda, siis on keskkonnaministri mrusega (RTL 2004, 93, 1442) nendes maakondades sel aastal vhipk keelatud. Sama mrusega lhendati pgiperioodi ja vhi pk on kesoleval aastal lubatud 131. augustini. Keelatud on pda vhke, kelle pikkus otsaorgi tipust laka lpuni on viksem kui 11 cm. Pgivahendite piirarvu ja hinna kehtestamisel arvestati maakondade ning pgiveekogude eripra.

Vhipgilubasid vljastavad Harju, Jgeva, Jrva, Plva, Saare, Tartu, Valga ja Vru maakonna keskkonnateenistused. Vhipgiluba annab iguse pda jevhki vhinata vi vhimrraga. Vhipgiluba vljastatakse tasuta, kuid vhipgiiguse eest on vajalik eelnevalt maksta, mille kohta esitatakse loa vljaandjale seda tendav dokument.

Lhtudes taotlejale eraldatavate vhipgivahendite arvust ja nende kasutusajast, mrab loa andja pda lubatud vhkide arvu, mis kantakse loale. he pgivahendiga on lubatud pevas pda kuni 25 vhki.

Koos vhipgiloaga antakse taotlejale pgiandmete aruande vorm, mis tuleb tidetult esitada loa vljastajale. Pdjatelt laekunud aruandeid kasutatakse vhivarude hindamisel, seega on kigil vhipdjatel vimalus anda omapoolne panus vhivarude olukorrast parema ja teprasema levaate saamiseks.
Enno Kobakene
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012