2/2006Siit metsast

Riik hakkab hvitama kaitsealuste metsloomade tehtud kahju
Valitsus kiitis 11. mail heaks seadusemuudatuse, mille jrgi hakkab riik inimestele hvitama kaitsealuste liikide, niteks karu, hundi, ilvese vi kotkaste tekitatud kahju.
 • Loe lähemalt...

 • Rvraiujad said karistuse
  Viru maakohus mras tnavu maikuus kahele Luna-Eesti mehele kummalegi ligi 18 000 krooni suuruse karistuse lemdunud aastal Lne-Virumaal toime pandud rvraie eest.
  Peale selle tuleb meestel hvitada kokku peaaegu veerand miljoni kroonini ulatuv keskkonnakahju.
 • Loe lähemalt...

 • Eestis on praegu rekordkogus metsa
  Umbes viiendik ttleva tstuse lisandvrtusest tekib puidul baseeruvast tegevusest. Metsatstus annab td le veerandsajale tuhandele inimesele.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti erametsaliit ja O Jaotusvrk otsisid lahendusi metsaomanike probleemidele
  12. mail 2006 toimunud erametsaliidu ja O Jaotusvrk esindajate kohtumisel olid arutluse all metsaomanikele muret tegevad probleemid: elektriliinide kaitsevndite puhastamine, metsaomanike teavitamine tdest ning kompensatsioonide maksmine.
 • Loe lähemalt...

 • Viissada lnevirulast aitasid metsa istutada
  Kolmandat aastat kutsus Riigi metsa Majandamise Keskus vabatahtlikke metsa istutama. 16.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Sealt metsast

  Lti metsaomanik:psimetsandus on parim
  Kui Eesti uus metsaseaduseelnu vlistab sisuliselt valikraie kui majandamismeetodi tulundusmetsas, siis Ltis majandavad mitmed metsaomanikud eksperimendi korras oma metsi psimetsadena ning on tulemustega vga rahul. ks n.- mudelmetsa omanikest on Ziedonis Vilcins, kelle metsad asuvad Riiast 100 kilomeetrit phja pool.
 • Loe lähemalt...

 • Maailma metsi laastab alepllundus
  Ikka veel tarbitakse umbes pool maailmas raiutavast puidust ktteks ning suur osa metsi langeb tuleroaks seetttu, et pllumaadele ruumi teha.
  RO organisatsioon FAO sedastab, et maailma metsade pindala vheneb endiselt, kuid selle ulatus on varem arvatust viksem.
  Aastatel 20002005 vhenes maailma metsade pindala keskmiselt 7,3 miljonit hektarit aastas.
 • Loe lähemalt...

 • Jaapanit hvardab puidust sgipulkade kriis
  Jaapanlased vivad varsti oma lemmiksgiriistadest, puidust sgipulkadest ilma jda, kuna Hiina kehtestas metsa leraie kartuses pulkadele viieprotsendilise maksu.
  Hiina toidupulki tootvad firmad tstsid uue maksu tttu hindu umbes 30% ning kavas on tsta veel 20%.
 • Loe lähemalt...

 • Amazonases asuv rahvuspark pseb maanteest
  Brasiilia riiklik naftakompanii Petrobras loobus plaanist ehitada uus tee Yasuni rahvusparki, mis asub Ecuadori Amasoonias. Firma ei ole seni loobunud kavatsusest hakata rahvuspargis naftat puurima, kuid kinnitab, et puurimispiirkonnaga hakatakse hendust pidama kopterite abil.
 • Loe lähemalt...

 • Euroopa riigimetsade majandajad asutasid oma henduse
  3. mail kogunesid Brsselisse Euroopa riigimetsi majandavate organisatsioonide esindajad, et pidada esimene henduse ldkoosolek.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Metsandal

  Metsandalal vaeti muutuvat metsandust
  Tnavuse metsandala deviis oli Mets muutub ja muudab. Ndal kuulutati avatuks seekordses metsapealinnas Kundas.
 • Loe lähemalt...
 •  

  artiklid

  Kunda tselluloositehas hakkas tle
  See tehas neb eemalt vlja lausa kubistlikult korraprane. Lhenedes ei ole hus ldse tunda teravat lhna, mis on tuttav Kehra tselluloositehasest.
 • Loe lähemalt...

 • Metsageneetilisi ressursse kaitstakse nii Eestis kui ka Euroopas
  Metsaselektsiooni printsiipe on Eestis teadlikult rakendatud ligi kaks sajandit. Tnapeval arendatakse seda valdkonda leeuroopalises koosts.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti metsaliigid Euroopa looduskaitse raamistikus
  Euroopa Liidu liikmesmaana peame tagama sadakonna leeuroopalise thtsusega taime- ja loomaliigi kaitse ja psimise. Neist ligi nelikmmend liiki on kas kogu oma elu vltel vi mnda aega seotud metsaga.
 • Loe lähemalt...

 • Erametsanduse arengukava valmis
  Eesti erametsandus on taasiseseisvumise jrel saanud areneda ligi 15 aastat. Algul
  nii lootusi kui ka pettumusi toonud areng judis uude etappi 2003.
 • Loe lähemalt...

 • Enneolematu raskirste Kanada mnnikutes
  Kanada metsandus seisab silmitsi oma ajaloo suurima putukarstega. Katastroofi phjustaja on mestiku-mnnirask.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti riigimets metsatpoloogia vaatekohast
  Metsakorralduses on kasvukohatp kasutusel he puistut kirjeldava parameetrina. Artiklis on vaatluse all riigimetsade struktuur tnapeval ja muutused viimase paarikmne aasta jooksul metsakasvukohatpide ja tbirhmade kaupa.
 • Loe lähemalt...

 • RMK edendab koolilaste metsateadlikkust
  ks RMK eesmrke on edendada metsa- ja loodusteadlikkust. Tutvustatakse metsaloodust, metsa majandamist ja metsanduslikku prandit ning kujundatakse sstlikke vrtushinnanguid.
 • Loe lähemalt...

 • Metsa ilme vajab suuremat thelepanu
  Mida arvatakse metsa kui Eesti suurima puhkekeskkonna praegusest ilmest? sjane ksitlus nitas, et eriti rahul ei olda.
 • Loe lähemalt...

 • Metsandusest, prandkultuurist ja kultuuriprandist
  Praegusajal on metsa thendus vrreldes varasemate aegadega tunduvalt muutunud. Viks elda: selleks et mets silitaks ndsel ajal oma metsikuse, peavad metsamehed olema kllaldaselt haritud.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Raamatud

  METSASBRA TEATMIK
  METSASBRA TEATMIK
  Veiko Belials
  Metsandala paiku ilmunud 55-lehekljelises kenade vrvipiltidega trkises on kne all suur hulk metsaga seotud teemasid: metsakoloogia, metsaelustik, raied, puidu kasutus jms. Pnevaid kilde pakutakse peatkis Huvitavaid fakte hiiglaste maailmast.
 • Loe lähemalt...

 • Puiduteadus
  Puiduteadus
  Endel Saarman, Udo Veibri

  Mitu aastat kestnud t tulemusena on nd Eesti metsaseltsi vljaandena ilmunud vga mahukas raamat: 560 leheklge. Trkis on rikkalikult illustreeritud vrvitahvlite ja -fotodega.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet