4/2003

artiklid

Krgemalt neb metsa paremini
Aerofotod ja satelliidipildid sisaldavad mitmekesist ja unikaalset teavet inimtegevuse mjude kohta Maal. Nende alusel saab selgitada ka Eesti metsades toimuvat, eelkige teha kindlaks lageraiealade ulatust.
 • Loe lähemalt...

 • Metsaraiete tehnoloogia on kiiresti muutunud
  Inimesele, kelle kokkupuuted metsaga piirduvad vaid jalutuskikudega, tekitavad raietd enamasti ebameeldivaid tundeid. Kardetakse, et meie metsad lagastatakse vi vetakse viimseni maha.
 • Loe lähemalt...

 • Raiejtmed vhe kasutatud puitktus
  Globaalsed koloogiaprobleemid vastanduvad ha suurenevale energianudlusele. Vajame alternatiivseid energiavarusid, mis vastaksid keskkonnanuetele.
 • Loe lähemalt...

 • Metsanduslik histegevus peab andma ka tulu
  Metsanduslik histegevus Eestis ei saa kuidagi hoogu sisse. Mningal mral on kll edenenud histegevus sotsiaalsel tasandil, kuid mitte majanduslikult.
 • Loe lähemalt...

 • Maksumuudatuste ettepanekuid erametsaomanike toetuseks
  Poliitilise kokkuleppe korral on vimalik maksussteemi abil kallutada erametsaomanikke ngema metsas loodusvara, mille taastootmine on pikaajaline. Artiklis tutvustatakse maksumuudatuste ettepanekuid, mis ajendaksid erametsaomanikku seda arusaama mistma ja metsaga mber kima.
 • Loe lähemalt...

 • Harilik ebatsuuga on perspektiivikas puuliik
  Harilik ebatsuuga on maailmas kasvava viie ebatsuugaliigi seas metsamajanduslikult kige thtsam. USA lneosas on ta ks olulisemaid puuliike.
 • Loe lähemalt...

 • Riigi vimupiirid Eesti erametsanduses ajaloolase pilguga
  ks taasiseseisvunud Eesti metsanduse alatine probleem on olnud ulatuslik riigivimu sekkumine erametsamajandusse. Ilmselt aitaks siin teatavat selgust luua tagasivaade samale probleemile meie metsanduse ajaloo varasematel etappidel.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: