2008/1   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2008/1
Keskkonnategude tegijad said tunnustust


5. detsembril jagati Tallinnas neljandat korda aasta keskkonnateo auhindu.<p>ürii jättis peapreemia seekord välja andmata. Kaks esimest preemiat (kumbki 15 000 krooni) said Tartu keskkonnahariduse keskus Läti-Eesti koostööprojekti “Looduse õppimine ja õues õpetamine läbi piiriülese koostöö” eduka juhtimise eest (vt. näiteks Eesti Loodus 2007, nr. 11, lk. 4) ja rahvusvahelise loodusfilmide festivali edukas korraldaja MTÜ Matsalu Filmifestival.<p>Teised preemiad, 10 000 krooni, anti mittetulundusühingule Roheline Rood, kes on kaasanud pensionäre teavitustöösse Tallinna kodumajapidamiste säästuvõimalustest, ning mittetulundusühingule Studio Viridis Loodusharidus Muraste looduskooli rajamise eest.<p>Keskkonnateokese arvestuses said esimese preemia (10 000 krooni) Elva lasteaed Murumuna, kes korraldas keskkonnakuu “Meie sõber putukas” ja rajas õuesõppeklassi, ning Roosna-Alliku põhikooli kanged tüdrukud, kes on mitu aastat töötanud noorteprojektiga “Minu kodukoha allikaala korda!”. Teise preemia (5000 krooni) pälvisid Sadala põhikool, kus arendati tublisti õuesõppe võimalusi, ning mitme üritusega keskkonnateadlikkust ja säästvat arengut propageerinud Puhja gümnaasium.<p>Tänukirjaga tunnustas ürii Annika Kallasmaad (iga-aastane vanapaberi kogumiskampaania Põltsamaa linnas), mittetulundusühingut Ökokratt (kogu Eestit hõlmanud keskkonnaharidusprojekt “Mets õpetab!”), Põlvamaa arenduskeskust ja Põlva maavalitsust (ökofestival “Rohelisem elu 2007”), keskkonnainspektsiooni Järvamaa osakonda (Järva- ja Raplamaa lasteaedades korraldatud looduskaitset tutvustanud loengud ja omakoostatud pildivihik “Ole looduse sõber!”) ja Tallinna Mustamäe gümnaasiumit (õpilaste keskkonnakeemia uurimistööde konkurss “Eelista eestimaist!”).<p>Tänavu ühendas keskkonnaministeerium aasta keskkonnateo konkursiga ka seni nime “Keskkonnasõbralike ettevõtete TIPP” kandnud võistluse ja nimetas selle ümber konkursiks “Aasta keskkonnategija”. Keskkonnategija kategoorias tunnustatakse asutusi ja organisatsioone, kes teevad jõupingutusi ja investeeringuid keskkonnasaaste vähendamiseks, propageerivad keskkonnahoidlikku tootmisviisi ja/või teadvustavad avalikkuses tegevust säästva arengu alal. Selle arvestuse auhinnad ei ole rahalised ning võitjad saavad võimaluse osaleda Euroopa keskkonnakonkursil “The European Business Awards for the Environment”. Aasta keskkonnategija 2007 peapreemia võitsid aktsiaseltsid Triip, Väätsa prügila ja Silbet.<p>Lõputseremoonial Tallinnas esitleti ka äsja just selleks konkursiks välja töötatud keskkonnamärgiseid (vt. järgmist sõnumit).
Loodusajakiri/Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012