2008/1   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2008/1
Bali kliimakonverentsil juti kompromissideni


3.–14. detsembril Indoneesias Balil peetud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 13. istungil ja Kyoto protokolli osaliste kolmandal kohtumisel saavutasid riikide esindajad kokkuleppe uues kliimamuutuse tõkestamise raamistikus, mis asendaks aastal 2012 kehtivuse kaotava Kyoto protokolli.<p>Kohtumisel osalenud Eesti keskkonnaministri Jaanus Tamkivi sõnul oli see “väga raske ja keeruline läbirääkimiste kogemus, teravatest sõnavõttudest kuni boikottide lubamiseni välja. Tänu paljude /…/ survele loobus USA oma esialgsest positsioonist ja nõustus tegevuskavaga edasi minema.”<p>Ühisarvamusele jõuti uue leppe peamistes prioriteetides: vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, kohaneda kliimamuutuste tagajärgedega, arendada keskkonnahoidlikku tehnoloogiat ja muuta see kõigile kättesaadavaks, korraldada nende tegevuste rahastamine. Bali tegevuskava sisaldab täpsustatud teemasid ning ajakava, mille siht on sõlmida uus leping 2009. aastal konventsiooni osalisriikide 15. kohtumisel Kopenhaagenis.<p>Kolmeteistkümnendale konverentsile oli oma esindajad saatnud 192 ÜRO kliimamuutuste konventsiooni osalist, kolmandale Kyoto protokolli kohtumisele 176 osalist. Kokku võttis neist osa 11 000 inimest, seega oli hiljuti lõppenud Bali kliimakonverents suurim ÜRO üritus kliimamuutuste teemal.<p>Vt. veel http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php.<p>Paljud maailma keskkonnaorganisatsioonid on väljendanud oma pettumust hiigelkohtumise tagasihoidlike tulemuste üle.
Keskkonnaministeerium/Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012