2008/8   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2008/8
Kuidas juab teave kaitstavate liikide leiupaikade kohta keskkonnaregistrisse?

Suurem osa kaitstavate liikide leiuandmeid laekub keskkonnaregistrisse riikliku looduskaitsekeskuse, keskkonnaministeeriumi vi selle maakondlike teenistuste tellitud inventuuride phjal. T tellija on kohustatud edastama seda laadi inventuuride tulemused keskkonnaregistrisse. Kuna liigikaitset korraldavad otseselt nii looduskaitsekeskus kui ka kohalik keskkonnateenistus, siis teavitatakse ka teist osalist, et registrisse on andmeid edastatud.

Teine oluline andmeallikas on riiklik keskkonnaseire, mille kigus tienevad senistes leiukohtades elavate asurkondade seisundi andmed, aga seire kigus lisandub ka uusi leiupaiku. Sageli vtab inventuuride ja seire lpparuannete koostamine kaua aega ja vahepeal vib kaitsealuse liigi uus leiukoht teadmatusest ohtu sattuda ning mne tegevuse tttu hvida. Selliste riskide maandamiseks on otstarbekas teavitada uutest leidudest kohe kohalikku keskkonnateenistust vi looduskaitsekeskuse regiooni, et vrsket teavet saaks otsemaid rakendada.

Kolmandaks lisandub hulk andmeid looduskaitsettajate igapevat kigus, nagu vlitdel, kaitstavate alade kaitsekorralduskavu koostades, keskkonnamjude hindamise aruandeid lbi vaadates.

Kui keegi on leidnud kotkaste, must-toonekure vi lendorava pesapuu, on ta looduskaitseseaduse 50 like 3 jrgi lausa kohustatud teatama sellest asukohajrgsele keskkonnateenistusele vi riiklikule looduskaitsekeskusele kolme peva jooksul.

Ka kikide teiste kaitsealuste liikide leiukohtadest on kige otstarbekam anda teada eelkige kaitse korraldajatele looduskaitsekeskusele vi keskkonnateenistusele. Kui vaja, kivad sealsed spetsialistid, raskemini mratavate liikide puhul nende liikide tundjad, kohapeal elupaiga vi kasvukoha piire tpsustamas ning seejrel edastatakse andmed registrisse kandmiseks.

Viimastel aastatel on keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskus koosts Eesti looduseuurijate seltsiga loonud veebiphise loodusvaatluste andmebaasi (loodusvaatlused.eelis.ee), kuhu igaks saab sisestada oma vaatlusi. Kui andmebaasi sisestatud ja spetsialisti le vaadatud andmed on kinnitatud, saadetakse teade kaitstava liigi registreerimise kohta sedamaid looduskaitsekeskuse vastava piirkonna spetsialistile, kes vajaduse korral tpsustab leiukohta ja edastab andmed registri tarbeks.Uudo Timm, keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse keskkonnaregistri broo juhataja
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet