2008/8   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Tjuhend EL 2008/8
Meie puravikke 8

VITATIK tinglikult sdav
Suillus luteus

Kbar hallikas- kuni tumepruun, tihti violetja vi punaka varjundiga, paksult limane, tugevalt radiaalkiuline, tihti le serva ripnevate looriebemetega, lbimt kuni 10 cm. Torukesed vikollased, vanalt oliivjad, nrgalt jalale laskuvad; poorid vikesed, marad. Jalg kahvatukollane, tipus helekollane, nahkja, hiljem kilena jalale liibuva valkja vi violetja rngaga; kuni 6 1,5 cm. Seeneliha helekollane, puuviljalhnaga. Eospulber oliiv-ookerpruun. Eosed kvjas-ellipsoidsed, 810 34 m.

Liivastes mnnikutes, eriti noorendikes, nmmedel, vga sageli, kohati hiiglaslike kogumikena; ks tavalisemaid Eesti puravikulisi. (V)VIIX. Tinglikult sdav, vib phjustada mrgistust (seedehireid) vi allergiat.
Sarnased liigid: lambatatik, kuldtatik.

KULDTATIK sdav

Suillus grevillei


Kbar kuld-, oranikas- vi mesikollane, vanematel viljakehadel tume-roostekollane, paksult limane, likiv, lbimt kuni 12 cm. Torukesed kollased, mnikord oliivja tooniga, nrgalt jalale laskuvad; poorid vrvuvad vajutamisel punakaspruuniks, suured, nurgelised. Jalg kollakas- vi roostepruun, helekollaka hukese vatjas-nahkja limalooriga; kuiv, kuni 10 2 cm. Seeneliha kbaras kahvatukollane, jalas erekollane. Eospulber kollakaspruun. Eosed kvjas-ellipsoidsed, 710 34 m.

Parkides, metsades, puiestikes, teeservadel, istandikes, ainult lehiste all, kaunis sageli. VIIX. Hea sgiseen vrskelt.

Sarnane liik: vitatik.LEHISETATIK (hall puravik, pihkane puravik) sdav

Suillus viscidus

Snonm S. aeruginascens


Kbar valkjashall, paksult limane, lbimt kuni 13 cm. Torukesed hallid kuni pruunikashallid, jalale klge kasvanud vi laskuvad; poorid algul labrintjad, hiljem suured, nurgelised, vajutamisel tumenevad. Jalg kbara vrvi, kiiresti kaduva jalale liibuva viltjas-nahkja limarngaga; tipus vrguga, allpool vatjaskiuline, kuiv, kuni 10 3 cm. Seeneliha valkjas, vahel vrvub murdekohtadel sinkjaks, meeldiva hapuka lhna ja maitsega. Eospulber helepruunikas. Eosed kvjas-ellipsoidsed, 814 45 m.

Parkides, teeservadel, puiestikes, istandikes, ainult lehiste all, kaunis harva. VIIIIX. Sdav vrskelt.SOOTATIK sdav

Suillus flavidus


Kbar hallikaskollane kuni heleookerjas, radiaalkiuline, tugevalt kleepuv, kumer-koonusjas kuni lame, alati vikese khmu vi nsaga, lbimt kuni 5 cm. Torukesed mrdunudkollased kuni kollakaspruunid, kbaralihast halvasti eraldatavad, jalale nrgalt laskuvad; poorid suured, nurgelised, vajutamisel pruunistuvad. Jalg tipus helekollane, allpool rohekate, pruunikate vi hallikate toonidega, kitsa jalale liibuva limarngaga, tipus pruuniteraline, allpool vatjaskiuline, kleepuv, alusel seenevtidega, sale, kuni 8 1 cm. Seeneliha kollakas, vatjas, huke. Eospulber rooste- vi kaneelpruun. Eosed kvjas-ellipsoidsed, 811 34 m.

Soostuvates ja soomnnikutes ning mnni-segametsades, eriti siirdesoo-, lodu-, rabastuvates ja rabametsades, kaunis harva. VIIIX. Sdav vrskelt.

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012